De Antwerpse politie heeft deze ochtend een grootschalige actie uitgevoerd. Maar liefst 46 huiszoekingen vonden plaats met 15 arrestaties als gevolg. Doel zou een grote Oosters-christelijke misdaadbende zijn, verbonden aan Melikan Kucam, het ontzette N-VA-gemeenteraadslid uit Mechelen dat humanitaire visa zou hebben verkocht. Dat brengt onder meer de VRT.

De autoriteiten zouden al sinds november 2017 een onderzoek organiseren tegen de bende. Het zou gaan om een organisatie van vooral christenen uit het Midden-Oosten die volgens de Vlaams staatsomroep “zou geprobeerd hebben zo veel mogelijk macht te verwerven. Het parket noemt onder andere de politiek, de politie, stadsdiensten, de haven, het bankwezen en de kerk in ons land.” 

De groep wordt verbonden aan Melikan Kucam, de Assyrische christen die in opspraak kwam na een Pano-reportage waaruit zou blijken dat de N-VA’er humanitaire visa verkocht via zijn connectie met toenmalige staatssecretaris Theo Francken (N-VA). Die banden werden naar aanleiding van de actie vandaag nagenoeg onmiddellijk aangehaald door Jong CD&V-voorzitter Sammy Mahdi op Twitter.

Van drugshandel tot invloed invloed in politiek en politie

De activiteiten van de bende zouden uitgebreid en divers zijn. De groep zou via de haven van Antwerpen cocaïne hebben gesmokkeld, geld hebben witgewassen, was gewapend en zou getracht hebben om agenten en ambtenaren om te kopen om hand- en spandiensten te verkrijgen. De organisatie zou zelfs banden hebben met prominente figuren in Turkije, alwaar er ook een christelijke minderheid leeft.

De groep zou wel niet volledig monolithisch/samenhangend geweest zijn. “Binnen de organisatie blijkt een wisselende machtsstructuur, wat wijst op een onderlinge concurrentiestrijd. Dat blijkt [tevens] uit verschillende interne gewelddadige incidenten”, zo zegt men bij het parket aan VRT.

Het onderzoek naar de groep werd al gestart in november 2017. De aanhouding van Kucam begin dit jaar zou slechts een uitloper geweest zijn in dit veel breder onderzoek. Via telefoontaps en andere bijzondere opsporingsmethoden werd de bende in kaart gebracht. De acties vandaag, waar meer dan 300 agenten aan deelnamen en 46 huiszoekingen en 15 arrestaties tot gevolg hadden, moeten het onderzoek in een finale fase brengen.