Vorig jaar kregen opnieuw 36.215 immigranten Belgische papieren vanwege een zogenaamde naturalisatie. Het gaat dan weliswaar om een lichte daling ten opzichte van het jaar voordien, de cijfers blijven bijzonder hoog“Hiermee komt Francken op het niveau van de regering-Verhofstadt II, die met zijn Snel-Belgwet met Belgische identiteitskaarten smeet.”

Naturalisatie is een gunstmaatregel die kan toegekend worden aan vreemdelingen die hun wettelijke verblijfplaats in België hebben. Door middel van een zogenaamde naturalisatie verwerft een vreemdeling de Belgische nationaliteit en behoort men bijgevolg tot de ‘nieuwe Belgen’.

Sinds 2014, en dus sinds het aantreden van de regering-Michel en dus onder de bevoegdheid van toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), zat het aantal naturalisaties in stijgende lijn. In 2014 kregen 18.726 vreemdelingen de Belgische nationaliteit, in 2015 waren dat er al 27.071, een jaar later 31.095 en vorig jaar werden 38.048 ‘nieuwe Belgen’ geregistreerd.

Hogere cijfers dan onder Di Rupo

Dit jaar is er met 36.215 naturalisaties dus sprake van een kleine trendbreuk, al blijft dat aantal nog steeds bijzonder hoog. Dat zegt ook Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas. “Hoewel sommige media aangaven dat het om een licht dalende trend ging ten opzichte van 2017, blijven de cijfers uitzonderlijk hoog. Hoger zelfs dan onder de regeerperiode Di Rupo.”

De naturalisatie-cijfers van de huidige regering zijn inderdaad hoger dan onder de vorige regering-Di Rupo. Tijdens de regeerperiode van de PS kregen jaarlijks gemiddeld 31.506 buitenlanders de Belgische nationaliteit, onder de regering Michel steeg dat tot 33.386 ‘nieuwe Belgen’. “Hiermee komt Francken op het niveau van de regering-Verhofstadt II, die met zijn Snel-Belgwet met Belgische identiteitskaarten smeet”, aldus Barbara Pas. “Het is cynisch dat de grootste criticasters van Verhofstadt er in vier jaar niet in slaagden een breuk te maken met het verleden.”  

Pas pleit daarom voor een verstrenging van de naturalisatieprocedure. Naturalisatie moet opnieuw een gunst worden die men moet verdienen. Belg kan men enkel worden als men hier minstens 10 jaar ononderbroken verblijft, volledig geïntegreerd is, een loyaliteitsverklaring aflegt en slaagt in een burgerschapsproef, die onder meer de kennis van de streektaal toetst.

Tevens moet, aldus Pas, afstand worden gedaan van de andere nationaliteit die men heeft. “Alleen op die manier kan een einde worden gesteld aan de tsunami nieuwe Belgen die dit land de jongste decennia overspoelt.”

ADVERTENTIE