Brussels parlementslid Annemie Maes (Groen) is niet tevreden over de koers dat Groen voert omtrent ritueel slachten, het gebruik in islamitische en joodse kringen om dieren onverdoofd te doden. Graag had Maes gezien dat Groen meehielp om nog voor de verkiezingen van mei knopen door te hakken. En ook Ecolo lijkt niet zeker van haar stuk: De partij onthield zich bij de stemming vorige week en Evelyne Huytebroeck (Ecolo) kan BRUZZ zelfs niet vertellen welk standpunt Ecolo nu precies heeft over de materie. “We willen nu niet nog snel een debat voeren dat iedereen polariseert.” De hele zaak doet denken aan Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum, die in 2016 Groen de rug toekeerde omwille van het onderwerp.

Terwijl Vlaanderen een totaalverbod op ritueel slachten invoerde, en ook Wallonië de strijd tegen de onverdoofde vleesproductie afrondt, blijft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest achter. Brussels parlementslid Liesbeth Dhaene (N-VA) was samen met Maes van Groen de enige die vorige week opriep tijdens de Commissie Leefmilieu om toch nog de knoop door te hakken voor de verkiezingen in mei. De rest stemde echter tegen, wat betekent dat Brussel pas ten vroegste na mei iets kan ondernemen omtrent het afgekoelde hangijzer.

Het zijn mijn laatste 3 maanden als jullie volksvertegenwoordiger en senator. Tijd om de laatste dossiers af te werken…

Publiée par Annemie Maes sur Lundi 18 février 2019

Maes: “Ook bij Groen was er te weinig moed om mij in dit dossier te steunen”

“Toen mijn voorstel aan de beurt kwam, was ik de enige (samen met dus Dhaene van de N-VA, red.) die de hand opstak om het bij hoogdringendheid te laten agenderen”, zo zegt Maes in BRUZZ, die benadrukt dat haar voorstel louter een kopie is van de wetgeving die al in Vlaanderen en Wallonië werd goedgekeurd. Ze betreurt dat haar partij niet de nodige moed aan de dag legde. “In Brussel is het blijkbaar taboe om hierover op basis van inhoud te debatteren […] Ecolo steunde het voorstel helemaal niet, maar ook bij Groen Brussel was er te weinig moed om mij in dit dossier te steunen en openlijk mee te tekenen. Zo komt het dat ik de enige ondertekenaar van het voorstel ben.”

Maes pikt het ook niet dat tegenstanders haar ‘intenties tegen bepaalde bevolkingsgroepen’ toebedeelden. “[Ik wil geen] hetze tegen bepaalde religieuze gemeenschappen te beginnen. Het gaat mij enkel en alleen om dierenwelzijn.”

Ecolo Brussel kan niet vertellen of het tegen ritueel slachten is, maar overweegt wel totaalverbod op alle slacht

Liesbet Dhaene deelt de teleurstelling van Maes in Groen en vooral Ecolo. “Ik heb al in 2016 een resolutie ingediend en in 2017 een ordonnantie, maar men gaat het debat telkens uit de weg.” Ook Ecolo onthield zich wanneer werd gevraagd of het onderwerp prioritair moest behandeld worden. Opvallend voor een partij die zich net als Groen inzet voor natuur en dier.

(Lees verder onder de tweet.)

De partij kan zelfs niet zeggen of het voor of tegen een verbod is, dit terwijl de Vlaamse ecologisten wel duidelijk maakten in de pers pro-verbod te zijn“Er resten ons nog 5 à 6 commissies en wij hebben nu andere prioriteiten. Zo willen we nog een voorstel rond plastic en energiearmoede aan bod laten komen, en dan zijn er nog de resoluties van de andere partijen”, zo vertelt Brussels oud-minister voor Ecolo Évelyne Huytebroeck aan BRUZZ. Maar of Ecolo nu voor of tegen is, kan men niet echt vertellen. “Wij willen dat breder zien en de hele levenscyclus van het dier bekijken. Want ook bijvoorbeeld het fokken en het transport zijn belangrijke factoren in dierenwelzijn, niet alleen het slachten zelf. In onze partij gaan ook stemmen op om geen enkel dier nog te slachten, iets wat ook vanuit klimaatoogpunt zeker te verdedigen valt.”

Het verhaal van Maes doet denken aan dat van Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum. Sanctorum werd in 2014 verkozen voor Groen maar stapte in 2016 uit protest op bij die partij en ging als onafhankelijke zetelen. Hij wilde immers een totaalverbod voor onverdoofd slachten en vond dat zijn partij dit standpunt niet genoeg nastreefde. Opvallend: zowel Maes als Dhaene zullen voor de verkiezingen van mei niet op een verkiesbare plaats staan.

Lees ook: 

Groen: ‘Game over’ voor Freya Piryns en Annemie Maes