Ook Open Vld keurde de resolutie goed die prioriteit maakte van het hervestigen van christenen en andere religieuze minderheden uit het Midden-Oosten. Dat stelt N-VA-Kamerlid Peter Luykx, die de resolutie schreef die in 2017 werd goedgekeurd door alle partijen van de meerderheid, de PS en het Vlaams Belang, in een mededeling aan SCEPTR. Nadat de visa-affaire rond Melikan Kucam aan het licht kwam stelde Open Vld verontwaardigd te zijn over de voorkeursbehandeling die christenen zouden gekregen hebben, maar het stemde zelf in met het beschermen van religieuze minderheden in het Nabije Oosten.

Na een Pano-reportage en een gerechtelijk onderzoek kwam aan het licht dat Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam grof geld verdiend zou hebben aan het afleveren van humanitaire visa. Deze humanitaire visa zijn een mogelijkheid om mensen in nood verblijf aan te bieden in ons land. Kucam, die als Midden-Oosterse christen fungeerde als tussenpersoon, zou die visa verkocht hebben voor bedragen tussen 2.000 en 10.000 euro.

Al snel kwam ook voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) onder vuur te liggen. Het toekennen van humanitaire visa is immers een discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris, en dus kon Francken zelf bepalen wie al dan niet een dergelijk visum kreeg. Huidig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) verweet Francken daarbij enkel christenen te willen helpen, en “geen moslims”.

Ruime meerderheid voor redden van minderheden in Midden-Oosten

Maar Open Vld keurde in 2017 zelf de resolutie mee goed die daartoe opdracht gaf, zo blijkt nu. Met een ruime meerderheid werd ingestemd om prioriteit te maken van het hervestigen van religieuze minderheden uit Syrië. “In volle Syrië-crisis tekenden nagenoeg alle partijen voor dit beleid, blijkbaar zijn zij kort van geheugen”, aldus N-VA-Kamerlid Peter Luykx. “Er kan geen misvatting zijn over de draagwijdte van de tekst.”

De recente kritiek van Open Vld deed dan ook de wenkbrauwen fronsen bij Luykx“Een resolutie die nota bene door de partij van mevr. De Block werd mede-ondertekend en goedgekeurd. Er staat letterlijk in dat we aan de regering vragen om aan de hervestiging van de meest kwetsbare religieuze minderheden onder directe dreiging van vervolging en uitroeiing, blijven prioriteit geven en ook samen te werken met hun landen van oorsprong over een duurzame hervestiging”, aldus nog de N-VA’er. “Voor de VN mag iemands geloof geen direct criterium voor kwetsbaarheid zijn, maar met deze tekst maakten we er een criterium van voor ons beleid.

Ook het verwijt dat Theo Francken geen moslims wilde helpen, maar alleen christelijke Syriërs is ‘manifest onjuist’ volgens Luykx: “Over wie dacht de Open Vld dan dat deze resolutie handelde? Het Midden-Oosten kent een opmerkelijke diversiteit aan kleinere religieuze gemeenschappen. Er zijn vele minder bekende pre-islamitische geloofsleren, zoals het zoroastrisme, etnoreligieuze gemeenschappen zoals de Jezidi’s, de diverse en zeer uiteenlopende congregaties van joods-christelijke affiliatie en mystieke sub-strominge, zoals het alevisme… We vroegen om oog te hebben voor hen, juist omdat ze door hun minderheidsstatuut verpletterd dreigden te raken door de grote machtsblokken.”

Theo Francken wordt binnenkort in de Kamercommissie ondervraagd inzake de visa-affaire, maar volgens Luykx valt hem absoluut niets te verwijten. “We gaven hier een breed gedragen opdracht aan de regering, en staatssecretaris Francken voerde die conform de vraag van het parlement uit. Hem dit nu verwijten? Dat is de wereld op zijn kop.”