‘Insurance underwriters’ of ‘gevolmachtigde onderschrijvers’ schatten voor verzekeringsmaatschappijen risico’s in en kunnen zelf op basis daarvan de polisvoorwaarden en de premies opstellen. Maar in tegenstelling tot gewone verzekeringsmakelaars zijn hun activiteiten nauwelijks wettelijk geregeld, en daar moet verandering in komen, zo vindt men bij de N-VA. Kamerlid Rita Bellens (N-VA) dient daarom een wetsvoorstel in om te komen tot een regelgevend kader voor deze beroepsgroep. Dat laat men aan onze redactie weten.

Onder de oorspronkelijke Zweedse regering werkten toenmalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) en momenteel ontslagnemend minister van Economie Kris Peeters (CD&V) eerder een regelend systeem uit voor de ‘gevolmachtigde onderschrijvers’, maar door de Marrakesh-crisis en de daaropvolgende implosie van de regering raakte het wetsontwerp in het slop en werd het niet meer op de ministerraad behandeld. Kamerlid Bellens wil het euvel nu via de parlementaire weg oplossen.

Bellens (N-VA): “Nodigen andere fracties uit om voorstel te steunen”

Vandaag zijn tal van activiteiten op verzekeringsvlak wettelijk gereguleerd, denk aan het werk en de methodes van gewone verzekeringsmakelaars –of agenten. De ‘insurance underwriters’ hebben nog veelal de vrije hand echter. Zij kunnen een risico van een andere verzekeraar inschatten en overnemen tegen een vergoeding. Dan gaat men in naam en voor rekening van de andere verzekeraar optreden en zelf polisvoorwaarden afdwingen en premies aanrekenen. Vaak gaat het om nichemarkten, zoals bijvoorbeeld maritieme verzekeringen.

In het buitenland zijn dit soort activiteiten al langer geregeld en duidelijk. “Dit kost ons land punten voor insurance underwriters die door de brexit hun activiteiten veilig willen stellen op het continent”, zo communiceert Bellens, die een wetsvoorstel indient met dit doel. “Wij nodigen de andere fracties in het parlement nu uit om samen de aantrekkelijkheid van ons land verder te verhogen door dit wetsvoorstel te steunen.

Raakt brexitwet niet tijdig af?

Eind vorige maand liet de huidige ontslagnemende regering van premier Charles Michel (MR) ook reeds weten om te werken aan een aangepast statuut voor gevolmachtigde onderschrijvers in het kader van de brexitwet, zodat Britse verzekeraars de toegang niet verliezen tot onze markt na de brexit.

“We wilden echt niet langer wachten en zeker zijn [wat deze materie betreft]. Ik vrees ervoor dat de brexitwet – hetgeen een gans pakket is aan maatregelen – op tijd afgewerkt zal worden”, aldus nog Bellens aan SCEPTR. Immers, “er zijn nu al initiatieven genomen, bijvoorbeeld door Van Overtveldt om Lloyd’s of London naar Brussel te verplaatsen.