Woensdag organiseerde de Kamer een hoorzitting met Brussels vice-gouverneur Jozef Ostyn (oud-kabinetschef van CD&V-politica Brigitte Grouwels). Hoewel het aantal schendingen zich jaar na jaar blijft opstapelen, stuurden verschillende Vlaamse partijen hun kat. 

Het taalrapport van de Brusselse vice-gouverneur legt ieder jaar een nieuw dieptepunt aan schorsingen omwille van een schending van de taalwetgeving bloot. Zo was in 2017 maar 66,4 procent van de benoemingen van de statutaire personeelsleden in overeenstemming met de taalwet. Een jaar eerder was dit nog 77,63 procent.

Bij de contractuelen zijn de cijfers nog opvallender. Zo voldeed in 2017 slechts 9,3 procent van de beslissingen over contractuele personeelsleden aan de taalwet. Indien men dit cijfer opsplitst in enerzijds gemeenten en anderzijds OCMW’s, dan worden de getallen nog hallucinanter. Terwijl in 2017 14,2 procent van de beslissingen van de gemeenten in overeenstemming met de taalwet verliep, was dit bij de OCMW’s maar voor 4,4 procent van de beslissingen het geval. Oftewel: 95,6 procent van de beslissingen met betrekking tot contractuelen bij de OCMW’s verliep in strijd met de taalwet.

Stelt de vicegouverneur een onwettige beslissing vast, dan kan hij deze tijdelijk schorsen. De gemeente of het OCMW in kwestie kunnen dan hun beslissing intrekken. Het probleem? In principe is de schorsing door de vicegouverneur slechts tijdelijk. Alleen de Brusselse regering (of, in het geval van een OCWM, het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie), waar Franstaligen en Nederlandstaligen tot een consensus moeten komen, kunnen de beslissing van de gemeente vernietigen; iets wat in 2017 niet voorviel. Onderneemt de Brusselse regering of het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie geen verdere stappen, dan gaat de beslissing door.

(Lees verder onder de tweet.)

Vlaams Belang, CD&V, sp.a en Groen afwezig

Woensdag, toen er in de Kamer een hoorzitting met de Brusselse vice-gouverneur doorging, waren Vlaams Belang, CD&V, sp.a en Groen afwezig volgens V&W-Kamerlid Hendrik Vuye. “Wij hebben maar drie Kamerleden om al die commissies op te volgen”, reageert Vlaams Belang-fractieleider Barbara Pas tegenover SCEPTR. “Ik beschik niet over de gave om in drie commissies tegelijkertijd te zijn”.

“Ik hol heel wat af. Meestal stel ik in de ene commissie een vraag, laat ik me opbellen, en stel dan in een andere commissie een vraag. Bij hoorzittingen lees ik altijd het verslag achteraf maar als dat overlapt met andere commissies dan kan ik daar niet bij zijn”, geeft Pas nog mee.

(Lees verder onder het filmpje.)

Taalwet met tanden

De V&W-fractie, bestaande uit Hendrik Vuye en Veerle Wouters, heeft evenwel een oplossing: keer de rollen om. In hun wetsvoorstel zal een schorsing door de vice-gouverneur na 40 dagen definitief worden. Alleen middens gemotiveerd besluit zou de Brusselse regering of het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie hiervan kunnen afwijken. Het gevolg? De Franstaligen zullen, gelet op de vereiste consensus, de goedkeuring van de Nederlandstaligen moeten vragen.

“Wij hebben ons werk gedaan”, reageert Vuye tegenover SCEPTR. “Ons wetsvoorstel kreeg een positief advies van zowel de Vaste Commissie voor Taaltoezicht als de Raad van State. Als de Vlaamse partijen de moed hebben om dat te stemmen, dan is het gestemd. Wanneer je daarentegen ziet dat vier Vlaamse partijen, waaronder twee partijen met een zeker V-imago (CD&V en Vlaams Belang), gewoon afwezig blijven, dan vraag ik mij af of ze nog wel geïnteresseerd zijn. Vooral voor Vlaams Belang is dit pijnlijk. Ze toeteren elk jaar bij de publicatie van het verslag van de vice-gouverneur, maar wanneer het erop aankomt kan men er blijkbaar niet op rekenen. Dat zegt voor mij veel over de geloofwaardigheid van die partijen”.