Ngo Dokters van de Wereld vraagt dat er in Brussel zo snel mogelijk een onthaalcentrum wordt opgericht voor het grote aantal migranten (illegalen) dat er op straat of in tentenkampen verblijft. Dat meldt Belga. Ze pleiten naar eigen zeggen voor een dergelijk centrum om politiegeweld te voorkomen. Bizar, gezien het feit het Comité P gisteren in een rapport stelde dat daar geen sprake van is.

De problematiek van illegalen in onze hoofdstad sleept al jaren aan. Het gaat veelal om migranten die hier geen asiel willen aanvragen en illegaal in ons land verblijven, zogenaamde transitmigranten dus. Tot op de dag van vandaag verblijven er nog steeds duizenden illegalen in Brussel, met veel overlast en wantoestanden tot gevolg. Bergen afval, uitwerpselen op de grond en steekpartijen zijn er dagelijkse kost.

Aanpak illegalen: Comité P ontkracht beschuldigingen ngo’s tegen politie

Politiegeweld?

Volgens enkele linkse ngo’s werd er door de politie in Brussel vaak buitensporig gewelddadig opgetreden tegen de illegalen. Ngo ‘Dokters van de Wereld’ beweerde dat 25% van de illegalen gewag maakt van politiegeweld. Klopt niet, klinkt het in een 64 pagina’s tellend rapport van het Comité P. Zij deden onderzoek naar de beschuldigingen en concludeerden dat er van politiegeweld geen sprake is.

Maar bij Dokters van de Wereld leggen ze zich niet zomaar neer bij die conclusie. Volgens hen misbruikt de politie haar macht, omdat migranten toch geen klacht kunnen indienen. “Het is duidelijk dat voor een migrant onderweg in ons land, het indienen van een klacht bij de politie wegens politiegeweld een quasi onmogelijke opdracht is”, klinkt het.

De ngo eist nu dat er een onthaal- en oriëntatiecentrum wordt opgericht in Brussel om de illegalen te huisvesten. Op die manier willen ze naar eigen zeggen politiegeweld voorkomen. “Deze oplossing zal leiden tot minder politie-interventies en een afname van het geweld”, stelt men bij Dokters van de Wereld.

Samen met enkele andere hulporganisaties pleiten ze ervoor dat snel een dergelijk centrum wordt opgericht, om “niet te wachten op het moment van arrestaties om de migranten bijeen te brengen en te kiezen voor de oprichting van een onthaal- en oriëntatiecentrum”.