Als het aan GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet ligt, krijgen bejaarden die ouder zijn dan 70 jaar niet automatisch dezelfde medische behandeling als jongere mensen. Het linkse parlementslid pleitte via EenVandaag ervoor om die mensen eerst langs een geriater te laten gaan om te evalueren of het op die leeftijd nog ‘zin’ heeft om door te gaan met bijvoorbeeld of een kankerbehandeling of het plaatsen van een nieuwe hartklep.

Volgens GroenLinks moeten we een betere kosten-baten-analyse uitvoeren inzake het behandelen van bejaarden. Opereren loont niet altijd, zo vindt Nederlands parlementslid Corinne Ellemeet immers. Daarom pleit de linkse politica ervoor dat geriaters – artsen gespecialiseerd in ouderenbehandeling – vaker meebeslissen over de ‘correcte’ behandeling van oudere zieken. Dit moet vermijden dat patiënten een te zware en te dure behandeling verkrijgen.

GroenLinks: “De centrale vraag is: wat doen we de patiënt aan?”

70 procent van de ziekenhuispatiënten in Nederland is ouder dan 70 jaar, zo brengt Ellemeet aan. De gespecialiseerde kennis om die oudere groep te behandelen, ligt bij de doktersklasse van geriaters, maar die worden nog veel te weinig betrokken, vindt men bij GroenLinks.

“De centrale vraag is: wat doen we de patiënt aan? Een opname, narcose, pijn en een stortvloed aan medicijnenUit allerlei onderzoeken blijkt dat het overbehandelen van oudere patiënten nog aan de orde van de dag is”zo citeert EenVandaag (NPO) Ellemeet. Volgens de GroenLinks-politica is de voornaamste bekommernis een winst inzake gezondheid, al kan een financiële besparing ook wel het resultaat zijn, erkent ze. “Iedere patiënt heeft recht op de beste zorg. Het gaat mij er niet om dat we kosten besparen.”

“De conclusie kan zijn dat je beter kunt afzien van behandelen en zo juist bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de patiënt”

Hanna Willem, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Klinische Geriatrie, is alvast te vinden voor het plan. “De ene oudere is de andere niet, daar moet je natuurlijk goed naar kijken. De conclusie kan zijn dat je beter kunt afzien van behandelen en zo juist bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de patiënt.” Dit zou bijvoorbeeld veelal het geval zijn bij nierdialyse bij ouderen, die nauwelijks zouden opknappen van de behandeling.

Het voorstel zal woensdag door Ellemeet tijdens het algemeen overleg (AO) ziekenhuiszorg concreet worden voorgesteld, maar verkrijgt flink wat kritiek omdat heel wat mensen vrezen dat ouderen onder druk zullen komen te staan om zich niet te laten behandelen.

[interaction id=”5c62a9981179bb2d021816b0″]