Bij N-VA vindt men dat genitale verminking of vrouwenbesnijdenissen strenger vervolgd moeten worden. Dat meldt HLN. Het aantal meisjes dat slachtoffer wordt van genitale verminking is de laatste jaren immers sterk gestegen. Vlaams Belang vindt dat N-VA dweilt met de kraan open. De laatste jaren nam genitale verminking immers fors toe vanwege migratie uit Afrika en het Midden-Oosten.

Genitale verminking of vrouwenbesnijdenissen gebeuren vooral om culturele redenen in Afrika en het Midden-Oosten. Sinds de explosie van de vluchtelingencrisis zijn het aantal gevallen van genitale verminking in Europa fors toegenomen, ondanks dat het expliciet verboden en strafbaar is. In 2016 werden in Groot-Brittannië minstens 5.000 gevallen gemeld en volgens onderzoek zouden in sommige migrantenwijken in Parijs 30% van de meisjes genitale verminking riskeren.

Ook in ons land vinden dergelijke vrouwenbesnijdenissen plaatsvinden. Marc Van Impe, hoofdredacteur van het medisch vakblad Mediquality, verzamelde de afgelopen jaren verhalen waaruit blijkt dat ook Belgische artsen vrouwen, maar soms ook jonge meisjes, besnijden. Dokters in onder meer Mechelen, Brussel, Luik en Charleroi zouden rituele vrouwenbesnijdenissen uitgevoerd hebben, ondanks dat het in ons land verboden is, en dat bovendien op kosten van de belastingbetaler.

“Geen prioriteit”

Vandaag is internationale dag tegen vrouwelijke genitale verminking. In het kader daarvan organiseerden Anneleen Van Bossuyt (N-VA) en Assita Kanko, sinds kort lid van N-VA, een hoorzitting in het Europees parlement. Ook Zuhal Demir, voormalig staatssecretaris voor Gelijke Kansen was aanwezig op de hoorzitting. De drie vrouwen pleitten er voor een strengere aanpak en vervolging van genitale verminking.

“We weten dat er besnijders zijn in Brussel en Antwerpen, die thuis besnijdenissen uitvoeren. Maar het is geen prioriteit voor het parket. Preventie is goed en nodig, maar er moet vanuit justitie ook een repressief luik aan zijn”, aldus Demir. “Er moet een vervolgingsbeleid zijn en de minister van Justitie moet daar een prioriteit van maken. Ik wil dat op tafel leggen.”

N-VA, dat voor kort zelf in de regering zat, ontkent dat ze zelf hebben nagelaten om de problematiek aan te pakken. “Vrouwelijke genitale verminking heeft bij ons altijd op de agenda gestaan, en we hebben er ook beleid over gevoerd”, aldus Demir. “We hebben een project gelanceerd om mensen uit moeilijk te bereiken doelgroepen te bereiken en informeren, ook over het feit dat dit een strafbaar misdrijf is. En we hebben de aandacht daarop gevestigd bij politie, jeugdrechters en parket.”

“Dweilen met de kraan open”

Maar bij Vlaams Belang is men het daar niet mee eens. Vlaams Belang op het feit dat N-VA de afgelopen jaren in de regering zat, en sindsdien genitale verminking in ons land alleen maar is toegenomen. “‘Nultolerantie’. En ondertussen de aanhangers van culturen waarin genitale verminking heerst wel blijven binnenhalen in onze samenleving: dweilen met de kraan open”, aldus Sam Van Rooy, Antwerps gemeenteraadslid voor Vlaams Belang en vierde op de lijst voor het Vlaams parlement.

(Lees verder onder de tweet.)

In een reactie aan SCEPTR verduidelijkt Van Rooy zijn tweet. “Je kunt als partij of politicus niet zeggen genitale verminking bij meisjes en vrouwen keihard te willen aanpakken (‘nultolerantie’) wanneer je tegelijkertijd voortdurend (dragers van de) culturen waarin genitale verminking heerst via asiel en migratie binnenhaalt (of hebt binnengehaald)”, klinkt het.

“De N-VA heeft geen enkel idee hoeveel (potentiële) genitale verminkers van meisjes en vrouwen ze de voorbije vier jaar als regeringspartij in België heeft binnengelaten. De cijfers laten zien dat ook onder Michel I het aantal vrouwen in België dat genitaal is verminkt en het aantal meisjes in België dat het gevaar loopt genitaal te worden verminkt, sterk is blijven stijgen.”

Migratie vanuit Afrika en het Midden-Oosten zal volgens Van Rooy onvermijdelijk blijven zorgen voor een toename in meisjes dat slachtoffer wordt van genitale verminking. “Zulke verwerpelijke tradities zijn immers te cultureel-religieus verankerd en gebeuren onder de rader. Onze regering moet nu eens eindelijk één ding goed begrijpen en daar ook naar handelen: wie Afrika of het Midden-Oosten binnenhaalt, wordt uiteindelijk zelf Afrika of het Midden-Oosten.”