Belangrijke functies binnen de Vlaamse administratie raken hoe langer hoe meer in handen van de N-VA. De partij van voorzitter Bart De Wever krijgt zo steeds meer greep op het ambtenarenapparaat, dat nog niet zo heel lang geleden een bastion was van liberalen, socialisten en christendemocraten en wordt zo een echte “machtspartij”, klinkt het ter linkerzijde. De laatste benoeming in de reeks is die van Wim Adriaens. De voormalige kabinetschef van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) zal in de zomer de rode Fons Leroy opvolgen als hoofd van de VDAB. Dat brengt Het Nieuwsblad.

Adriaens is al de derde kabinetschef van Muyters die doorstoot naar de hogere ambtenarij. Zijn voorganger Koen Algoed werd bijvoorbeeld secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting. En Peter Cabus, de kabinetschef daarvoor, is inmiddels topambtenaar bij het departement Omgeving. Maar niet alleen het kabinet van Muyters levert de ene topman na de andere. Ook de kabinetten van minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en Liesbeth Homans (N-VA) vertonen dezelfde trend. Zo werd de kabinetschef van Bourgeois, Mark Andries, onlangs administrateur-generaal van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Jeroen Windey, de voormalige kabinetschef van Homans, staat al enige tijd aan het hoofd van het Agentschap Binnenlands bestuur.

Machtspartij N-VA

Zo wordt de invloed van N-VA in de Vlaamse administratie langzaam maar zeker evenredig met hun status als grootste partij. Enkele jaren geleden was N-VA ook al de grootste kracht, maar had ze nog geen tastbare greep op de ambtenarij. Daar is ondertussen verandering in gekomen. Steeds meer hoge ambtenaren dragen hun signatuur. De voorbije jaren ging dat vooral over benoemingen in de raden van bestuur van de Vlaamse agentschappen. De laatste tijd zien we vooral dat leidende ambtenaren van Vlaams-nationalistische stempel een benoeming in de wacht slepen.

Politieke benoemingen: reacties

De hele praktijk van benoemingen  is natuurlijk niet nieuw. De traditionele partijen deden dat al jarenlang. Overigens ontkent N-VA dat het überhaupt gaat over politieke benoemingen. In tegenstelling tot het federale niveau, waar uitdrukkelijke afspraken gemaakt worden over benoemingen, is dat op Vlaams niveau niet het geval, klinkt het bij Muyters’ woordvoerder Thomas Pollet. Voor iedere topfunctie gebruikt de Vlaamse regering immers een extern bureau dat de regering een reeks namen bezorgt van geschikte kandidaten. Nadat zij allemaal op gesprek zijn geweest, beslist de regering dan gezamenlijk over wie het wordt. “Dat zijn objectieve benoemingen”, zegt Pollet. “Dat er soms mensen met een politieke kleur uitkomen, is normaal. Cabinetards zijn ook heel bekwaam en kennen het vak als geen ander.”

Ter linkerzijde konden al een aantal reacties gesprokkeld worden. Björn Rzoska, de fractieleider van Groen in het Vlaams parlement, is niet te spreken over de benoemingen. “Op die manier politiseer je de administratie. De N-VA was vroeger wel tegen politieke benoemingen, maar gedraagt zich nu als de PS in Vlaanderen. Ze is een echte machtspartij geworden”, klinkt het. De fractieleider van de sp.a, Joris Vandenbroucke, heeft daar duidelijk minder problemen mee. Volgens hem zijn de benoemde mensen immers stuk voor stuk bekwaam. “Laten we daar niet flauw over doen. Die mensen hebben jarenlang een kabinet geleid en dus ook bewezen dat ze iets kunnen. Maar het is even duidelijk dat N-VA helemaal niet meer verschilt van de andere partijen.”