Gisteren dienden regeringspartijen CD&V, Open Vld en MR een wetsvoorstel ten voordele van medicinale cannabis in. Concreet voorziet het oranje-blauwe initiatief in de oprichting van een regeringsbureau voor medicinale cannabis, een agentschap dat vergunningen voor telers kan verstrekken en een monopolie bezit op de in- en export van cannabis. “Voor we kunnen overgaan tot meer onderzoek over en uiteindelijk het verstrekken van medicinale cannabis, is er een regeringsbureau nodig dat toeziet op de veilige productie van gestandaardiseerde en gecontroleerde medicinale cannabis”, citeert BELGA CD&V-Kamerlid Els Van Hoof.

In verschillende Europese landen zoals het Verenigd Koninkrijk en Nederland is medicinale cannabis toegelaten. In België evenwel is het gebruik – zowel recreatief als medicinaal – verboden. “Voor sommige patiëntengroepen voor wie geen ander medicijn helpt, zoals MS of ALS, is gebleken dat CBD-olie de pijn en spasmen wezenlijk kan verlichten”, klinkt het bij Van Hoof. “Medicijnen op basis van cannabinoïden verlichten de pijn, zorgen voor meer slaapcomfort, een verhoogde eetlust en een verhoging van de algemene levenskwaliteit”.

Controle door de staat

Evenwel, voor het verstrekken van medicinale cannabis is er volgens het CD&V-Kamerlid “een regeringsbureau nodig dat toeziet op de veilige productie van gestandaardiseerde en gecontroleerde medicinale cannabis”.

Dit agentschap krijgt als taak vergunningen uit te reiken voor percelen waarop de groene plant mag worden geteeld. Tevens verstrekt het toelatingen aan de telers en beheert het de volledige cannabisoogst. Ook controleert het agentschap de in- en uitvoer van cannabis. Het doel volgens Van Hoof? “[Verzekeren] dat er sprake is van veilige productie van erkende en gecontroleerde geneesmiddelen [met] als uiteindelijk doel het verlichten van pijn bij mensen voor wie geen andere medicijnen werken”.

ADVERTENTIE