N-VA blijft zich verzetten tegen de terugname van IS-strijders met de Belgische nationaliteit vanuit het Midden-Oosten. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon pleitte er in De Zevende Dag voor om hen ter plaatse te berechten in Irak. Ook Patrick Dewael van Open Vld sloot zich daarbij aan. Beide heren verschillen echter in de vorm van rechtspraak die men daarbij moet hanteren. Dat schrijft VRT NWS.

Jambon en Dewael zien het niet zitten om Belgische IS’ers naar ons land terug te halen om hen hier voor de rechter te brengen. Dewael voorspelt dat het lastig zal worden om van hieruit het nodige bewijsmateriaal te verzamelen opdat de jihadi’s een gepaste straf kunnen krijgen. “Voor mij komt het erop aan dat we die kerels niet gaan veroordelen voor het zuivere lidmaatschap van een terreurorganisatie, maar dat je hen werkelijk kan veroordelen voor alle wandaden. En dat zal hier moeilijk zijn.

Bij Jambon klinkt hetzelfde geluid. Hij vreest dat als men IS’ers hier berecht, ze na een aantal jaar gevangenis weer vrij komen en op de samenleving zullen worden losgelaten. “Het enige wat je dan waarschijnlijk kan aantonen, is dat ze lid zijn geworden van een terroristische organisatie. Daar staat bij ons 10 jaar straf op, als het gecorrectionaliseerd wordt 5 jaar. Met de wet-Lejeune zouden die vogels na 3 jaar vrijkomen. Daar wil ik niet verantwoordelijk voor zijn.” Als de IS’ers ginder kunnen blijven, en daar veroordeeld worden, zoveel te beter, lijkt de algemene teneur.

Internationaal tribunaal of Iraaks recht

De twee kopstukken verschillen echter van mening op vlak van de rechtspraak die men ter plekke moet hanteren. Dewael zet zijn hoop op een internationaal tribunaal in Irak onder de vlag van de Verenigde Naties. “Zo’n hybride jurisdictie met internationale elementen en elementen van ter plaatse geeft de waarborgen dat de rechtsstaat maximaal wordt gerespecteerd”, vindt Dewael. “Dat zal natuurlijk enige tijd vragen”, geeft hij toe. “Je moet ervoor zorgen dat de IS’ers in afwachting effectief in de detentiekampen worden vastgehouden.

Voor Jan Jambon is zo’n internationaal tribunaal zelfs niet eens nodig. Voor hem is het aanvaardbaar als de berechting gebeurt door Iraakse rechtbanken. “Een internationale jurisdictie gaat veel te veel tijd kosten. De sense of urgency is groot. Wij zijn er voorstander van dat mensen die in Irak misdaden hebben gepleegd, dat die volgens het Iraakse rechtssysteem worden berecht”, zo zegt hij. “Met Irak kan je dan wel onderhandelen dat er geen doodstraf wordt uitgevoerd voor Belgische staatsburgers.

Ook sp.a vindt bij monde van Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache dat er geen tijd is voor zo’n internationaal tribunaal. “Het is dringend, we hebben geen jaren de tijd. Alle voorgaande voorbeelden hebben jaren geduurd. Intussen is er de chaos. We moeten opletten dat de terroristen daarvan gebruik gaan maken om te verdwijnen in de natuur.” Voor haar is het“duidelijk dat gevangenen in Irak berecht en opgesloten kunnen worden. Er is een Iraakse rechtsmacht die we erkennen.” Maar ze hekelt dat er in haar ogen op dit moment “geen enkele oplossing is voor diegenen die gevangen zitten in het noordoosten van Syrië.”