Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) kondigt aan om 4 burgemeesters, in faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand, niet te benoemen. Dit wegens inbreuken op de taalwetgeving. De gemeentebesturen in kwestie hadden immers zelf Nederlands- en Franstalige oproepingsbrieven voor de lokale verkiezingen van oktober opgestuurd. Dit terwijl de gouverneur van Vlaams-Brabant er zelf al Nederlandstalige had gestuurd. Dat zei minister Homans op Radio 1 en brengt onder meer BELGA.

Sint-Genesius-Rode, Drogenbos, Linkebeek en Wezembeek-Oppem zullen het voorlopig moeten doen zonder formeel benoemde burgemeester. Die gemeenten hadden immers illegaal de oproepingsbrieven voor de afgelopen verkiezingen zelf aangelegd via het taalregister, in het Nederlands én in het Frans. Maar de faciliteitengemeenten liggen integraal in het grondgebied van Vlaanderen. Dat wil zeggen dat er wel faciliteiten zijn voor Franstaligen, maar die moeten – elke keer – aangevraagd worden, althans volgens Homans’ interpretatie.

Homans: Geen carte blanche van onbepaalde duur in faciliteitengemeenten om Frans te gebruiken

“Inwoners die documenten in het Frans willen krijgen, moeten dat elke keer aanvragen”, zo verklaart Homans ondubbelzinnig op Radio 1. “De gouverneur van Vlaams-Brabant heeft de oproepingsbrieven vorig jaar in het Nederlands gestuurd, zoals dat ook de keer ervoor is gebeurd, en de faciliteitengemeenten moesten dat dus niet meer doen. Vijf gemeenten konden het echter niet nalaten toch eigen kiesbrieven te sturen via het taalregister dat compleet onwettig is. De niet-benoemingsbesluiten liggen dan ook klaar op mijn bureau.”

Homans liet de niet-benoemde burgemeesters nog niets officieel weten over de beslissing. “Dan weten ze het bij deze.” De kans of ze nog voor de nieuwe verkiezingen in mei zullen benoemd worden, acht Homans overigens “onbestaande”Bertrand Waucquez – die een tweetalige lijst trok in Kraainem genaamd ‘Kraainem Unie’ – zal wel benoemd worden, want hij was niet betrokken bij de clandestiene oproepingsbrieven in zijn gemeente. Ook Walter Vansteenkiste (die de Nederlandstalige lijst WEMMEL trok) werd in januari al benoemd als burgemeester van Wemmel.

In mei tikte de Raad van State Homans nog op de vingers nadat de minister op haar beurt Sint-Genesius-Rode, Drogenbos en Wezembeek-Oppem had teruggefloten. Die gemeenten hadden immers besloten om de Franstalige inwoners te informeren dat ze konden kiezen om voor een periode van vier jaar in het Frans te worden bediend (terwijl Homans oplegt dat Franstaligen elke keer opnieuw om een Franse behandeling moeten vragen). De Raad van State stelde via BELGA echter eveneens dat de gemeentebesturen in fout waren, want een burger aldaar moet “op redelijk geregelde tijdstippen het bestuur ervan op de hoogte […] brengen dat hij in het Frans wenst te worden bediend.”