Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) wil de komende vijf jaar geen enkele moskee meer erkennen. “Eerst een paar jaar bewijzen dat je alle regels naleeft”, zo klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Volgens Homans zijn de huidige erkenningsregels voorbijgestreefd. Ze heeft daarom enkele nieuwe criteria opgesteld en zich hiervoor gebaseerd op onderzoek aan de KU Leuven. Bij de nieuwe procedure zou dan een proefperiode van vijf jaar opgelegd worden, hetgeen betekent dat er voor de komende vijf jaar geen enkele moskee in Vlaanderen zou erkend worden.

Homans’ plan gezond verstand of “verkiezingsstunt die niet hardgemaakt zal worden”?

Als het van Homans afhangt, krijgt haar strenge stance ten aanzien van moskeeën een verlengstuk. Sinds het najaar van 2017 werd reeds duidelijk dat onder haar bewind deze legislatuur geen moskee meer zou erkennen, maar deze toestand zou nog eens 5 jaar kunnen overbruggen. De minister tekende namelijk nieuwe erkenningsvoorwaarden uit, omdat de huidige voorbijgestreefd zouden zijn. Het gaat onder meer om de regulatie van giften uit het buitenland, nog voor men ook maar één cent overheidssteun heeft gekregen. Als de N-VA-minister groen licht krijgt, zullen moskeeën 5 jaar lang de criteria moeten naleven alvorens belastinggeld te krijgen. “Maar dat geldt evengoed voor protestantse en orthodoxe geloofsgemeenschappen.”

Ook de 57 geloofsgemeenschappen die een aanvraag reeds hebben ingediend, zouden de nieuwe criteria moeten volgen en dus 5 jaar moeten wachten.

(Lees verder onder de tweet.)

De kans dat de criteria er nog doorkomen is echter klein, gezien de weinige tijd die er nog is tot de volgende verkiezingen. Zelfs als de Vlaamse regering het eens geraakt, moet het plan nog gestemd worden in het parlement. De islamkritische oppositiepartij Vlaams Belang noemt het daarom bij monde van fractieleider Chris Jansens een “verkiezingsstunt die niet hardgemaakt zal worden. […] Homans zou beter doen wat ze nu al perfect kan: De subsidiestroom naar moskeeën droogleggen. Onder Homans vloeide er een recordbedrag van 4,6 miljoen euro naar moskeeën.”

Lees ook:

Homans zal het komende jaar geen moskeeën erkennen

“Intrekking erkenning moskee Beringen is onherroepelijk”