Hangt het van Groen af, dan krijgt iedere Brusselse gemeente een tweetalige school. “Wat is er […] logischer dan tweetalig onderwijs in een officieel tweetalige stad?”, klinkt het bij Brussels parlementslid Bruno De Lille (Groen).

Volgens de Nederlandstalige ecologisten zijn er aan tweetalig onderwijs heel wat voordelen verbonden. Zo verbetert het volgens De Lille de carrièrekansen en het samenleven in de stad. Daarnaast bestaat er voor dergelijk onderwijs onder Brusselaars een groot draagvlak en is het volgens de groenen praktisch haalbaar. “Er is genoeg onderzoek rond gedaan en de methodes voor succesvol meertalig onderwijs bestaan. Wat is er trouwens logischer dan tweetalig onderwijs in een officieel tweetalige stad?”, klinkt het in een persmededeling.

Desnoods moet Brussel zelf initiatief nemen

Concreet kijken de ecologisten naar een proefproject uit. Onder begeleiding van universiteiten en hogescholen zou in dat scenario een tweetalig curriculum kunnen worden uitgewerkt. Het doel? Zowel het Nederlands als het Frans evenwaardig behandelen. Dit zou als resultaat moeten hebben dat de leerlingen beide landstalen zeer goed kunnen aanwenden. Naarmate de vraag bij de ouders toeneemt zullen meer scholen in het systeem kunnen stappen.

Voor de verwezenlijking van hun meertalige scholen kijken de groenen in eerste instantie naar de Franstalige en Vlaamse gemeenschap. Valt dit initiatief evenwel op een koude steen, dan zou Brussel volgens Vlaams Parlementslid Elke Van den Brandt zelf de mogelijkheid moeten krijgen om dit systeem uit te bouwen.