Dries Van Langenhove, de populaire maar omstreden opiniemaker en oprichter van de alternatief-rechtse jongerengroep Schild & Vrienden, is nog steeds officieel lid van de raad van bestuur van de Universiteit Gent. Wel blijft hij aan een tuchtonderzoek onderworpen naar aanleiding van de veelbesproken PANO-reportage begin september vorig jaar

Op zes september was UGent-rector Rik Van de Walle duidelijk: “ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen en start […] vandaag een interne tuchtprocedure op die kan leiden tot het uitzetten van Dries Van Langenhove”. In afwachting daarvan werd de leider van Schild & Vrienden geschorst. Aanvankelijk kreeg hij van de universiteit geen toegang meer tot de UGent-gebouwen maar deze beslissing werd later, door de kortgedingrechter, hervormd. Van Langenhove mag – met het oog op het afwerken van zijn thesis – de bibliotheek van de faculteit Rechten acht uur per week betreden. Een tuchtcommissie onderzoekt de zaak verder.

“Geen enkele voorspelling”

Evenwel, vijf maanden later is het nog steeds onduidelijk welke ontwikkelingen zich in de zaak van Van Langenhove voordeden. Begin januari wist Het Nieuwsblad te melden dat de omstreden opiniemaker nog steeds offi­cieel lid is van de nieuwe raad van bestuur van de universiteit“Van Langenhove is officieel nog altijd vertegenwoordiger in de raad van bestuur”, liet UGent-woordvoerster Tine Dezeure aan de krant weten. “Maar door een tijdelijke ordemaatregel mag hij de UGent-gebouwen niet betreden en kan hij dus ook niet zetelen. We wachten een uitspraak van de tuchtcommissie af. Intussen blijft zijn zitje leeg omdat zijn plaatsvervanger zich heeft teruggetrokken”.

Wanneer de tuchtcommissie haar aanbeveling zou doen, bleef volgens de krant “onduidelijk”. Ook vorige week kon UGent-woordvoerster Tine Dezeure tegenover SCEPTR geen duidelijkheid verschaffen over wanneer de tuchtprocedure zou worden afgerond. “De tuchtcommissie voor studenten onderzoekt momenteel de kwestie in alle onafhankelijkheid en formuleert op basis van het onderzoek een advies over een eventuele tuchtsanctie. Over de stand van dat tuchtonderzoek en de verwachte einddatum kunnen wij dus zelf geen enkele voorspelling doen”, klonk het.