Het klimaatdebat overschaduwt inmiddels al enige tijd het migratie- en integratiedebat waarover de federale regering viel dit najaar. Maar dat betekent niet dat de samenlevingsproblemen er daarom minder om zijn. Onze columnist Filip Meert liet zijn licht schijnen op de mentaliteitsproblemen van de islam als het op samenleven met het westen aankomt. Hij probeerde niet alleen aan te kaarten wat misloopt, maar ook in dialoog te gaan om tot een oplossing te komen. Lees hier hoe het hem verging.

Perverten vind je in alle leeftijden en bevolkingsgroepen maar wanneer je religie stelt dat vrouwen minderwaardig zijn en verkrachtingen in sommige gevallen geen enkel probleem vormen, liggen de drempels soms verbazingwekkend laag. ‘Femmes de la rue’ van Sofie Peeters, de rapper Boef met z’n Kechs, de op ‘Kechnet’ gepromote rapper Soufiane Eddyani, de ra(p)per en notoire kinderpooier Moreno… Er moet al buitenaards bloed in je aders stromen om niet op te merken dat het, wat respect voor vrouwen betreft, bij sommigen goed fout zit.

“De vrouw wordt op handen gedragen.”

Toen jaren geleden de eerste berichten binnenstroomden van moslims die in het kalifaat aan de lopende meter Yezidi-vrouwen verkrachtten en doorverkochten, was de verontwaardiging alom en werd er duchtig veroordeeld. Ondertussen dringt het misprijzen voor de (ongelovige) vrouw ook hier meer en meer door. Waar de absolute veroordeling zou moeten plaatsvinden, zien we eerder verheerlijking en worden daders tot slachtoffers gebombardeerd. Schild & Vrienden kreeg minder krediet. Waar we vanuit Vlaamse hoek onszelf bijna permanent aan het verontschuldigen zijn voor al onze vermeende fouten, tekortkomingen en aangeprate ziektes, zien we, op wat schijnbewegingen na, geen enkele beweging vanuit de moslimwereld het misprijzen voor de vrouw veroordelen. Wel integendeel: in bijna elke discussie die je aangaat met een moslim krijg je steevast te horen dat ‘de vrouw’ er op handen gedragen wordt en helemaal niet achtergesteld wordt.

Fijn te horen, denk je dan. Maar mochten vrouwen al enig respect krijgen, dan geldt dat in ieder geval niet voor ongelovige vrouwen, want daar lijken toch een paar schoentjes te wringen. De koran kan dan wel stellen dat een moslima respect verdient, ze is sowieso ondergeschikt aan de man en een ongelovige vrouw treft het al helemaal niet. Wie wil weten waarom in Syrië ongelovige vrouwen aan de lopende meter verkracht werden met de koran in de hand, moet die maar openslaan op soera 23, vers 5-6 waar men stelt dat slavinnen (wat men van ongelovige vrouwen mag maken) seksueel bezit zijn. Met andere woorden: het is een zonde om seks te hebben met een moslima (die niet jouw vrouw is), maar met een slavin is er geen enkel probleem… En dan hebben we het nog niet eens over de sharia gehad: iemand moet mij daar toch de vrouwvriendelijkheid eens van uitleggen. Ik zal op mijn honger blijven zitten, vrees ik.

Dialoog

Wie kritiek geeft op de islam, heeft het altijd hard te verduren: je bent een racist, een haatzaaier of je polariseert. Moslims verwijten je dat je geen islamschool gevolgd hebt, en de Gutmensch verwijt je dat je nooit met oplossingen komt aandraven… Omdat de talloze inspanningen die onze maatschappij levert blijkbaar nog niet voldoende zijn, heb ik toch een poging ondernomen en ben met verschillende moslims de discussie aangegaan om een oplossing te zoeken voor het hoofddoekendebat. Is dat oplosbaar? Kunnen we hierover naar elkaar toekomen? Is er überhaupt iets bespreekbaar rond dat politiek symbool?

Ik heb alvast mijn best gedaan: Ik heb me naïef, tolerant en vol goede wil opgesteld. Ik was bereid ver te gaan in onze zoektocht, al was het maar om komaf te maken met die irritante zesmaandelijkse discussies of om die meiden van BOEH eens flink de mond te snoeren. Mijn stelling was: laat ons er maar eens van uitgaan dat er inderdaad moslima’s zijn die uit eigen wil een hoofddoek dragen, dat die vrouwen het écht goed menen met onze westerse samenleving vol ongelovigen of afvalligen en dat er geen familiale consequenties zijn voor diegenen die geen hoofddoek willen dragen. Ik veronderstel dat er zo toch verschillende, zo niet allemaal, moslima’s rondlopen, toch?

In de wetenschap dat wij de hoofddoek afkeuren omdat we dat zien als een onderdrukking van de vrije vrouw of als een politiek symbool dat stelt dat een hoofddoek gelijk staat aan het verwerpen van onze westerse waarden, stelde ik voor om bij wijze van oplossing bijvoorbeeld een maretak, toch het internationaal symbool van vrede, op de hoofddoek te drukken als tegemoetkoming; een teken dat jullie het best wel goed menen en ongelovigen als gelijken zien. Ik zou deze stap toch als positief aanvaarden, het zou aantonen dat er medewerking is van beide kanten.

Geef mij maar de ‘oude Belgen’ terug

Spijtig dat Etienne Vermeersch er niet meer kan over filosoferen want ik moet jammer genoeg kort zijn: ik kwam van een kale reis terug. De islam laat weinig ruimte voor interpretatie, aanvaardt geen inmenging van niet-gelovigen en heeft weinig zin om toenadering te zoeken (of onvoorwaardelijk samen te leven) met anderen. “Onmogelijk, gaat nooit gebeuren, vergeet het”, was het antwoord van moslims. Op mijn vraag waarom dat zo moeilijk is, kreeg ik steevast een ontwijkend antwoord: “omdat dat gewoonweg niet gaat gebeuren”. Moslima’s daarentegen zagen het in vele gevallen dan weer wél als een oplossing, vooral diegenen die de hoofddoek zélf ervaren als een onderdrukkingsmiddel.

Wanneer zelfs de meest tolerante moslims beseffen dat er geen enkele toenadering mogelijk is dan zit je in een doodlopende straat. Met alle respect maar als dit de mening is van de ‘nieuwe Belgen’, geef mij dan maar de ‘oude Belgen’ terug. Of, het alternatief is: steun moslima’s in hun protest en islamkritiek, geef hen meer slagkracht, geef hen een forum. Want als er verandering moet komen, zal het van moslima’s komen of het zal niet komen.