Gaande van economen Stijn Baert (UGent) en Geert Noels (Econopolis) tot N-VA en Open Vld: allen hekelen de door de sociale partners voorgestelde versoepeling van het brugpensioen. Een beetje minister van arbeid zou [de] sociale partners meteen terugfluiten over [de] SWT-afspraken. Dat is zijn volle recht en plicht want wie betaalt die rekening uiteindelijk mee”, klinkt het bij econoom Ive Marx (UAntwerpen). 

Vanmorgen bereikten de sociale partners, na zo’n 20 uur onderhandelen, een ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA). Daar zit zowel voor de werknemersorganisaties (stijging van de lonen met 1,1 procent bovenop de index en verhoging van de minimumlonen) en werkgeversorganisaties (mogelijkheid tot meer vrijwillige overuren) eten en drinken in. “Een evenwichtig akkoord”, klinkt het dan ook bij Danny Van Assche (UNIZO).

Het probleem? De sociale partners stellen voor om het brugpensioen opnieuw te versoepelen, iets waar CD&V zich volgens Het Nieuwsblad in kan vinden. De voorgestelde mogelijkheid om werknemers vanaf 58 jaar op brugpensioen te sturen staat evenwel volledig haaks op de eerder afgesloten arbeidsdeal. Zo werd afgelopen zomer beslist om de minimumleeftijd voor burgpensioen te verhogen naar 59 jaar (in 2019) en 60 jaar in 2021.

“No pasarán voor Open Vld”

Noch Open Vld, noch N-VA kan zich in dit voorstel vinden. Zo zeggen de liberalen – dixit Open Vld-Kamerlid Vincent Van Quickenborne – “no pasarán” tegen de versoepeling van het brugpensioen. SWT-leeftijd bij herstructurering opnieuw verlagen naar 58 jaar gaat tegen alle beloftes in van Kris Peeters en afspraken in arbeidsdeal. Dat is onaanvaardbaar”, stelt Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert dan weer.

(Lees verder onder de tweet.)

Volgens bevoegd minister Kris Peeters (CD&V) bezondigen de liberalen zich aan politieke spelletjes. “Men moet dat akkoord met de nodige voorzichtigheid bekijken. Zo’n akkoord zit vol evenwichten. Die evenwichten verstoren kan ertoe leiden dat het akkoord niet wordt goedgekeurd”, citeert De Tijd de CD&V-vicepremier. Daarnaast heeft het akkoord van de sociale partners volgens hem “een grote maatschappelijke en economische waarde, omdat daar ook sociale vrede is aan gekoppeld”.

Experten:Sociale partners meteen terugfluiten”

Niet alleen bepaalde politieke partijen hebben hun vraagtekens bij de versoepeling van het brugpensioen. Ook verschillende experten hekelen het akkoord. “Hoera, er is een IPA akkoord. Er komt sociale vrede, wat extra loon, goedkopere tramkaartjes, er blijven nog wat achterpoortjes naar welverdiende rust op 59 en er vallen wat kruimels van tafel voor mensen op een uitkering. Het Belgisch model kabbelt voort. Hoe lang nog?”, vraagt econoom Ive Marx (UAntwerpen) zich op Twitter af. Volgens hem zou een beetje minister van arbeid [de] sociale partners meteen terugfluiten over SWT-afspraken”. “Dat is zijn volle recht en plicht want wie betaalt die rekening uiteindelijk mee”, klinkt het.

(Lees verder onder de tweet.)

Econoom Geert Noels vertelt eenzelfde verhaal. “Soepeler brugpensioen: de fouten van het verleden blijven koesteren”, stelt hij op Twitter.En iedereen die kritiek heeft moet zwijgen. Ook dat is oude politieke cultuur”. Arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) gebruikt zelfs het woordonaanvaardbaar”. Met hun akkoord voor SWT op 58 jaar zeggen de werkgevers eigenlijk: onze verkiezingsmemoranda zijn maar om te lachten”, klinkt het.

N-VA-Kamerlid Zuhal Demir hekelt eveneens de houding van de werkgevers en meer concreet het VBO. “Er is een krapte op de arbeidsmarkt, wat VBO terecht telkens weer aankaart. En toch gaan ze akkoord met allerlei maatregelen die het langer aan de slag houden van werknemers enorm bemoeilijkt. Men wil de belastingbetaler gebruiken als derde betaler om ouder personeel af te danken in plaats van hen met opleidingen en aangepaste omstandigheden langer aan de slag te houden. Dat tart alle verbeelding”, citeert VRT NWS de oud-staatssecretaris.

ADVERTENTIE