Hoewel enkel N-VA en Vlaams Belang hun vraagtekens plaatsen bij de kernuitstap, onderzoekt het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) toch of een verlengd gebruik van de kerncentrales mogelijk is. “Het is evident dat we ons proactief moeten voorbereiden op alle mogelijke scenario’s”, zo stelt woordvoerster Ines Venneman tegenover De Tijd

In principe moeten in 2025 alle Belgische kerncentrales hun deuren sluiten. Dat werd reeds jaren geleden beslist en haast alle politieke partijen kunnen zich hierin vinden. Enkel de Vlaamse rechterzijde heeft haar vragen bij de kernuitstap. N-VA pleit er zo bijvoorbeeld voor om de twee of drie recentste kerncentrales langer open te houden. Daarnaast wil de partij eventueel denken aan kernreactoren van de vierde generatie. Ook het rechts-nationalistische Vlaams Belang verzet zich tegen de kernuitstap. “Ik vrees dat alle realisme bij de Vlaamse regering momenteel zoek is en dat de geforceerde, te snelle, omschakeling naar hernieuwbare energie – met uitsluiting van kernenergie – zware gevolgen zal hebben voor de energiefactuur van de modale Vlaming”, zo liet Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) daar in het verleden over optekenen.

“We kunnen niet blijven wachten”

Doordat de geplande kernuitstap regelmatig – onder meer vanuit wetenschappelijke hoek – kritiek krijgt te verwerken, onderzoekt het FANC een mogelijk uitstel van de kernuitstap. Meer concreet gaat het agentschap preventief na aan welke veiligheidseisen er moet worden voldaan. “We respecteren de wetgeving die vastlegt dat er tegen 2025 een kernuitstap komt, maar het is evident dat we ons proactief moeten voorbereiden op alle mogelijke scenario’s”, zo reageert FANC-woordvoerster Ines Venneman tegenover zakenkrant De Tijd. Volgens haar “kunnen [we] niet blijven wachten”.

Het agentschap maakt tegenover de zakenkrant gewag van een “proactieve denkoefening”. Vanuit de Wetstraat kwam echter geen formele vraag. “We willen zo goed mogelijk voorbereid zijn voor als ons een advies gevraagd wordt”, klinkt het verder.

Extra veiligheidsvereisten

Mocht de volgende regering alsnog beslissen om de Belgische kerncentrales langer open te houden, dan zou het FANC extra veiligheidsvereisten opleggen. Zo zijn de gebouwen van de drie reactoren bijvoorbeeld niet bestand tegen de inslag van een groot vliegtuig. Blijven die gebouwen langer open, dan zal het agentschap eisen dat de inslag van een vliegtuig te verwerken valt. Het geheel van additionele veiligheidsvereisten dreigt uitbater Engie Electrabel wel met flink wat extra kosten op te zadelen. Kosten die allicht op de consument zouden worden verhaald.

Lees ook:

Bekende Nederlandse presentator breekt lans voor kernenergie