De Raad van State heeft het voorontwerp voor een wet van minister van Middenstand Denis Ducarme (MR) verworpen. Ducarme wilde in samenwerking met de Pro League – de belangenorganisatie van professionele voetbalclubs – de makelaars in de voetbal aan banden leggen. Maar dat is helemaal geen federale bevoegdheid. Zo schermt de Raad van State (RvS), het rechtsorgaan dat uitvoerende rechtshandelingen controleert. Dat brengt De Tijd.

In het zog van de fraude-affaire rond de voetbalmakelaars en ‘Operatie Zero’, met spilfiguur voetbalmakelaar Mogi Bayat, kondigde Ducarme (opnieuw) aan om in samenwerking met de Pro League de makelaarswereld strenger te willen reguleren. Concreet zou er een wetsontwerp rond een makelaarslicentie komen. Maar de Raad van State maakt die plannen nu met de grond gelijk. Het federale niveau is hier namelijk helemaal niet voor bevoegd, zo klinkt het.

Ducarme schiet naast het federale net

“De gewesten zijn op algemene wijze bevoegd voor het regelen van de arbeidsbemiddeling, en dus ook voor de arbeidsbemiddeling die betrekking heeft op de beroepssportbeoefening”, zo citeert De Tijd het oordeel van de RvS. “De federale wetgever is onbevoegd om de in het voorstel van wet vervatte regeling aan te nemen.”

Het oordeel van de RvS is opvallend, want het dossier wordt al jaren behandeld op federaal niveau. Ducarme bracht in 2011 als Kamerlid een voorstel hieromtrent in het federale parlement, en deed dit nog eens in 2014. De Franstalige liberaal vond destijds nooit een meerderheid, maar hoopte nu om met het politieke momentum rond de grootschalige fraude in de voetbalmakelaarswereld zijn slag te slaan. Tevergeefs.

Wat was er gepland?

De plannen van Ducarme, die hij uitwerkte samen met Marc Coucke, voorzitter van de Pro League en voetbalclub RSC Anderlecht, gingen als volgt: Makelaars zouden een aantal pre-criteria moeten naleven. Het zou gegaan hebben om een test van vakbekwaamheid, een schoon strafblad en tijdens een jaar voor de licentie-aanvraag geen functie bij een club hebben uitgevoerd. Na advies van de sociale partners zou de minister van Middenstand dan een vergunning afgeven, die terug zou kunnen afgenomen worden als de regels overtreden werden.

De bal ligt nu echter in het kamp van de Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA)/ Hij kan nu zelf een regeling kan treffen, al dan niet in samenspraak met zijn collega’s in de andere deelstaten.