Op donderdag heeft het Deense parlement een reeks strengere immigratiewetten aangenomen. Het wettenpakket werd door de voorstanders een “paradigmaverschuiving” genoemd. Zo zullen uitgewezen criminele migranten op een eiland gehuisvest worden.

Op donderdag heeft het Deense parlement een reeks strengere immigratiewetten aangenomen. Zo wordt onder meer de integratie-uitkering verlaagd. Verblijfsvergunningen worden beperkt in de tijd en zijn vanaf nu makkelijker te annuleren. Daarnaast wordt er een limiet ingesteld op kettingmigratie, waarbij migranten familieleden laten overkomen. Dit wordt vanaf nu enkel toegelaten wanneer gezinshereniging noodzakelijk wordt geacht.

“Paradigmaverschuiving”

Daarnaast wordt het onbewoonde eiland Lindholm omgevormd tot een centrum voor criminele migranten die uitgewezen worden. Het eiland werd vroeger gebruikt als onderzoeksstation voor landbouwziekten. “Er zijn meer beperkingen op hoeveel je je kunt verplaatsen als je op een verlaten eiland bent. Je bent in principe verplicht om op het eiland te blijven. We zullen dus meer controle hebben over waar ze zich bevinden”, zegt de liberale minister van Financiën Kristian Jensen (Venstre).

Het wettenpakket werd een “paradigmaverschuiving” genoemd. De rechtsnationalistische Deense Volkspartij (DF), die gedoogsteun levert aan de regering, was eveneens vragende partij. De partij pleitte deze week nog voor het permanent maken van de tijdelijke grenscontrole aan de Zweedse grens.

Denemarken verscherpte de laatste jaren al herhaaldelijk het migratie- en integratiebeleid. De centrumrechtse minderheidsregering van Lars Løkke Rasmussen (Venstre) krijgt gedoogsteun van de rechtsnationalistische DF, die een strenge migratiekoers willen varen. De regering kondigde al aan om migrantengetto’s aan te pakkenvoerde extra grenscontroles in op de Duitse en Zweedse grens en in het voorjaar kwam er een boerkaverbod in het Scandinavische land. Overigens blijft kritiek op migratie tegenwoordig niet beperkt tot het rechter deel van het politieke spectrum. In tegenstelling tot in Zweden, hebben zelfs de sociaaldemocraten in Denemarken het roer omgegooid.