Burgemeester van Antwerpen Bart De Wever (N-VA) heeft kritiek op de werking van Justitie in de uitvoering van het zogenaamde ‘Stroomplan‘. Dat is een reeks maatregelen die dienen om de georganiseerde drugsmisdaad in de stad aan te pakken. “Justitie is de zwakste schakel” hierin, zei hij in het VRT-programma Terzake afgelopen vrijdag. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) reageert verbolgen. “Ik ben de verwijten van straffeloosheid spuugzat.” Dat brengt VRT NWS.

Een jaar geleden sprak Bart De Wever nog lovend over de samenwerking met minister van Justitie Koen Geens. Daar is nu niets meer van te merken. Volgens de burgemeester heeft Jusitie haar verantwoordelijkheid niet genomen in het Stroomplan.“Er is vrijwel niets van uitgevoerd. Extra capaciteit op niveau van magistraten is er niet gekomen, het idee dat het Antwerpse arrondissement bevoegd kan worden in heel de haven is niet uitgevoerd. Ook op andere aspecten blijft justitie een beetje achterwege. Het is echt het zwakke broertje.” Ook de toegezegde financiering van het Stroomplan komt er maar niet, zegt De Wever. “Sinds wij niet meer in de regering zitten, heb ik dit ook niet meer gezien. Het dreigt allemaal een beetje stil te vallen.”

‘War on drugs’

De Wever zet erg in op het Stroomplan. De ‘war on drugs’ is immers steeds een prioriteit geweest voor de burgemeester van de Scheldestad. “We hebben de inspanningen enorm opgevoerd ter hoogte van de Antwerpse politie, naar sensibilisering van andere overheden toe. Dat dit probleem toeneemt en dat het cashvolume toeneemt, maakt dat de reguliere samenleving onder druk komt te staan. Het Stroomplan is daar het resultaat van.” “Die war on drugs moet gevoerd worden, maar ik heb nooit aan iemand gezegd dat je die ultiem kan winnen. Het is wel belangrijk die te voeren om het probleem minstens onder controle te houden”, zegt hij nog.

“Ik ben de verwijten van straffeloosheid spuugzat.”

Minister van Justitie Koen Geens is niet te spreken over de uitlatingen van de De Wever aan het adres van zijn departement. “Ik ben het een beetje beu dat men altijd opnieuw de straffeloosheid en het zwakke broertje Justitie aanwijst als men zelf niet doet wat men moet doen”, reageerde hij tegenover VRT NWS “Ik heb tot nu toe zo goed als mogelijk met de stad Antwerpen samengewerkt voor het Stroomplan.”.

Hij pareerde de kritiek ook onmiddellijk met een aantal verwezenlijkingen. “Ik heb de havenprocureurs aangesteld die mij zijn gevraagd, ik heb ervoor gezorgd dat 8 procureurs van Oost-Vlaanderen in Antwerpen kunnen werken. 93 procent van de vacatures van het parket van Antwerpen is gevuld en van het parket-generaal is zelfs 100 procent van de vacatures gevuld.”

Geens kaatst op zijn beurt ook de bal terug. “Bij de federale gerechtelijke politie Antwerpen is maar 70 procent van de vacatures gevuld. Die valt niet onder mijn bevoegdheid wat de rekrutering betreft, maar onder die van de minister van Binnenlandse Zaken”, klinkt het in een sneer naar N-VA-kopstuk Jan Jambon“Het is een beetje storend dat meneer De Wever ons aanvalt, zeker nu hij niet meer in de regering zit met zijn partij, omdat ik het gevoel heb dat Justitie veel meer haar werk heeft gedaan dan de minister van Binnenlandse Zaken”.