Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) was zondagmiddag te gast in het VRT-programma De Zevende Dag. Daar kondigde hij onder meer aan dat oud-gouverneur Jan Briers de overstap naar CD&V heeft gemaakt. Maar hij deed er ook enkele opvallende uitspraken in het kader van het klimaat- en energiedebat. Zo bepleitte hij, net als N-VA, een vorm van “ecorealisme” en uitte hij zijn twijfels over de haalbaarheid van de kernuitstap. Daarmee gaat De Crem in tegen de partijlijn van de christendemocraten.

In 2025 moeten alle Belgische kerncentrales gesloten zijn. Dat werd reeds jaren geleden beslist en bijna alle politieke partijen staan daarachter. Enkel de Vlaamse partijen ter rechterzijde stelden daar openlijk vragen bij. Vlaams Belang heeft zich daar steeds tegen verzet. N-VA pleit er voor om de twee of drie recentste kerncentrales open te houden. Daarnaast wil de partij eventueel denken aan kernreactoren van de vierde generatie. Het lijkt erop dat we federaal minister De Crem van CD&V nu aan het lijstje sceptici kunnen toevoegen, geheel tegen de partijlijn in.

“We hebben ons ingeschreven in de logica van de regering die gaat tot het sluiten van de kerncentrales. Maar in elk geval zijn er kerncentrales die langer kunnen openblijven”, klinkt het. “We kunnen niet zomaar gaan tot een volledige black-out. Als het zo is dat we in 2025 een energiesufficiëntie van 100 procent hebben met gesloten kerncentrales, dan kunnen die kerncentrales dicht. Maar alle indicatoren zeggen tegen mij dat het verbruik zodanig zal toenemen dat we in elk geval nog een latere periode zullen moeten hebben.”

“De discussie mag blijkbaar niet gevoerd worden”

De Crem heeft duidelijk moeite met de manier waarop het debat gevoerd wordt. “Heel die discussie omtrent kernenergie en de nieuwe generatie kerncentrales mag blijkbaar niet gevoerd worden omdat het niet in het kraam past van diegenen die betogen. Voor mij moet alles in het kraam kunnen staan.” 

De christendemocraat wil naar eigen zeggen “de schijnheiligheid doorprikken”“We hebben de Duitse agenda gevolgd over het sluiten van de kerncentrales. Op dit moment haalt Duitsland nog 20 tot 30 procent van de elektriciteitsopwekking uit bruinkool en steenkool. Er is dus een groot verschil tussen de daden die men uitvoert en de ideeën die men aankondigt.”

In windmolens als zaligmakende oplossing gelooft de minister niet. Dat verhaal is “onvolledig en onvoltooid”“We gaan onze energiebehoeften nooit kunnen beantwoorden met over geheel Vlaanderen windmolens ter plaatsen. Alleen met windmolens zullen we er niet komen.”

(Lees verder na de tweet.)

“Ecorealisme”

De CD&V’er kiest daarom dan ook voor “ecorealisme”, een woord dat ook N-VA letterlijk in de mond neemt in het energiedebat. “Het kan niet zijn dat we ons economisch achteruit zetten. De welvaart van onze gezinnen en van diegenen die werken mag niet achteruitgaan. Iedereen moet mee kunnen, geen ecoproletariaat. Er zijn heel veel mensen die onvoldoende verdienen om aan alle voorwaarden te voldoen.” 

Hoewel zijn visie zeer gelijklopend is met die van N-VA, wil De Crem echter zelf de gelijkenis niet zien. “Er is een levensgroot verschil tussen onze programmapunten. Wij brengen in elk geval verzoening tot stand, wij zijn geen spookrijders.” Verschillende prominente N-VA’ers reageerden reeds met enige scepsis op sociale media.

(Lees verder na de tweet.)

Extreemlinkse kaping van het klimaatdebat?

VRT wierp De Crem ook nog de uitspraken van zijn partijvoorzitter Wouter Beke voor de voeten. Die beweerde in een aantal interviews dit weekend dat men voormalig Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) doelbewust wou beschadigen. Zelf wou Beke niet zover gaan om het een complot te noemen, “maar het is duidelijk dat extreemlinkse groepen het klimaatdebat kapen. Het is ook geen geheim dat GreenpeaceAnuna De Wever adviseert wanneer ze op tv komt”, zei hij daarover. “Beneden alle peil”, klonk het bij Greenpeace.

Maar is er bewijs van die extreemlinkse kaping? “Er is toch wel een stuk indruk die gewekt wordt, dat die agenda die gevoerd wordt tijdens die betogingen toch wel een bepaald deel van het politieke spectrum bespeeld”, antwoordde De Crem ontwijkend. “Ik heb in mijn leven nooit gedroomd van grote complottheorieën. Maar wij zien dat men wil verdelen tussen de goeden en de slechten: tussen hen die wel bezorgd [zouden] zijn en hen die met dat klimaat niets te maken zouden [willen] hebben.” “Wij willen verbinden en verzoenen.”

Exit Schauvliege

Over het ontslag van Schauvliege was De Crem kort: “De politiek is een harde stiel, maar je blijft wel altijd mens. De druk was bijzonder groot geworden en ze heeft zelf de beslissing genomen vanuit een persoonlijk aanvoelen.” De geruchten dat hij zelf de zogezegde beweringen van Staatsveiligheid in Schauvlieges oor zou hebben gefluisterd, ontkent hij met klem. “Dat zou mij ten zeerste verwonderen. Ik heb daar geen enkele bevoegdheid over. Er is geen studie, er is geen opdracht.”

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) verliet begin deze week de Vlaamse regering. Schauvliege kwam eerder zwaar in opspraak door te verklaren dat er achter de klimaatmarsen van de afgelopen weken een complot schuil gaat om haar neer te halen. Vooral haar uitspraken over Staatsveiligheid kwamen haar duur te staan. Die had haar gezegd dat de klimaatprotesten een wraakactie waren voor de betogingen van landbouwbewegingen, 15 jaar geleden, tegen oud-minister Vera Dua (Groen). Althans, dat beweerde ze. Maar Staatsveiligheid ontkende en Schauvliege nam ontslag. CD&V-fractieleider in het Vlaams ParlementKoen Van den Heuvel, volgde haar op.