CD&V kwam vanmiddag met een klimaatpact op de proppen. In de studio van het VRT-programma De Zevende Dag lichtte partijvoorzitter Wouter Beke de plannen van de christendemocraten toe. Als het aan hen ligt zouden alle regeringen samen 3 procent van het bruto nationaal product investeren in maatregelen die het klimaat ten goede komen. Dat zou neerkomen op een extra investering van 600 miljoen euro voor de federale regering en 1,3 miljard euro voor Vlaanderen.

De partij reageert hiermee op de toenemende kritiek op het klimaatbeleid, die zich onder meer ook op hun Vlaamse minister Joke Schauvliege focust. In de aanloop naar de verkiezingen willen ze met het pact zo een antwoord bieden op de onvrede. Volgens Beke gaat nu reeds 2,2 procent van het BNP naar klimaatvriendelijke investeringen in mobiliteit, openbare werken en gebouwen. Dat zou opgetrokken moeten worden naar 3 procent. Beke denkt zelf bijvoorbeeld aan investeringen in fietsinfrastructuur en de verdere vervanging van dieseltreinen door elektrische treinen.

Klimaatpact

De afgelopen jaren is men er niet in geslaagd om afspraken te maken over de verdeling van de verantwoordelijkheden inzake klimaat tussen de verschillende beleidsniveaus. Volgens Beke kan een federale klimaatwet, zoals de laatste tijd voorgesteld wordt, geen soelaas brengen, aangezien die de regio’s niet kan binden. “Daarom heb je een pact nodig waarbij niet alleen de federale overheid, maar ook de deelstaten en andere actoren  vastleggen voor welke doelstellingen ze willen gaan”, klinkt het.

Beke geeft toe dat dat niet evident is. “Dit vraagt moed. Iedereen moet aan het algemeen belang denken”, zegt hij. “Als men in Oudenaarde een fietsautostrade wil aanleggen en de groene beweging is tegen, dan helpt dat niet. Als men in Meise een tramlijn wil aanleggen en de groene beweging is tegen, dan helpt dat niet. Iedereen moet de handen vuil maken, niet alleen de politiek maar ook het middenveld.”

(Lees verder na de tweet.)

CD&V als klimaatvriendelijke partij

Het is CD&V duidelijk menens om het beeld van zich af te schudden als zou de partij niet genoeg doen voor het klimaat. Eerder stuurden de christendemocraten al een brief rond naar alle directies van de Vlaamse Katholieke scholen. Daarin vragen ze eerst en vooral aan de leerlingen “om aan hun schoolplicht te voldoen.” Maar ten tweede staat er ook te lezen dat CD&V bereid is om overal waar men het wil horen het klimaatbeleid van Vlaams minister Joke Schauvliege te komen uitleggen. Ze wensen “de komende dagen en weken langs te gaan bij de scholen en in debat te gaan met de scholieren over klimaat en het beleid ter zake”

De bekende bioloog en Knack-journalist Dirk Draulans kan de brief niet anders zien dan een poging om het thema politiek te recupereren. “Hoe verklaar je dan de demarche van haar partij die naar de directies van katholieke scholen een brief stuurde met het voorstel om de jongeren niet te laten spijbelen? En tegelijk ook voorstelt om haar parlementariërs naar de scholen te laten komen om de vijfde- en zesdejaars uit te leggen wat de partij al voor het klimaat heeft gedaan?” Op sociale media klinkt een gelijkaardig geluid.

(Lees verder na de tweet.)

Wouter Beke doet in De Zevende Dag de kritiek af als “complete nonsens”. “Als een thema leeft bij de jongeren, in de scholen, bij ouders en grootouders, dan is het toch logisch dat we daar op ingaan? Dat is het aangaan van het politieke en maatschappelijke debat en daarin willen we onze verantwoordelijkheid opnemen.” Volgens Beke waren de directies van een aantal scholen trouwens zelf vragende partij om debatten over het klimaat te houden als alternatief voor te gaan betogen in Brussel.