De Belgische overheid gaat de comfortregels voor onze gedetineerden aanpassen. Het gaat onder meer om dagelijkse poetsbeurten voor elke cel, buitenzicht, afgescheiden toiletten en zelfs – indien mogelijk – een douche. De vroegere minimumregels zijn namelijk te laks bevonden. Dat moest van instanties zoals het Europees Hof voor de rechten van de Mens en het Europees Comité ter Preventie van Foltering en Mensonwaardige Behandeling en brengt onder meer Het Nieuwsblad aan het licht. Nieuwe gevangenissen zullen onmiddellijk aan de voorwaarden moeten voldoen, de rest tegen ten laatste 2039.

In de toekomst moet elke cel minstens 2,5 meter hoog zijn en een raam hebben van minstens een vierkante meter, met zicht op de buitenwereld én natuurlijk licht. Daarbij moet er nachtverlichting zijn, een thermostaatverwarming die minstens 18 graden aan warmte kan voorzien en een eigen sanitair blok met minstens een toilet en lavabo. Als de oppervlakte het toestaat met er zelfs een douche zijn. En wat die oppervlakte betreft, moet elke cel voortaan 10 vierkante meter groot zijn. Tot slot moet een cel elke dag gekuist worden. Dat is bepaald in een KB van Justitieminister Koen Geens (CD&V) dat begin deze maand verscheen.

Belgische gevangenen hebben Europees Hof voor Rechten van Mens en Europees Comité ter Preventie van Foltering en Mensonwaardige Behandeling aan hun kant

Die oppervlaktemaatregel die België zichzelf wil opleggen, is zelfs strenger dan wat het Europees Comité ter Preventie van Foltering en Mensonwaardige Behandeling aanbeval, dat om cellen van 8,5 vierkante meter vroeg.

Het zijn de aanbevelingen van dit comité die zijn gehanteerd om het nieuwe beleid uit te stippelen. Ook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in het verleden al verschillende malen België op de vingers getikt omwille van de omstandigheden waarin gedetineerden moeten verblijven in België. En in 2017 sprak het antifoltercomité van de Raad van Europa haar ongeloof uit over de grove wantoestanden tijdens stakingen: “Nooit zoiets gezien”, klonk het.

België wil de nieuwe criteria overal ingevoerd zien tegen 2039, wat flink wat renovatiewerk en miljoenen euro’s aan kosten met zich zal meebrengen, maar alle nieuwe gevangenissen moeten nu al voldoen aan de voorwaarden. De gevangenissen van Hasselt en Beveren voldoen nagenoeg volledig aan de maatregelen. België telt in totaal momenteel 35 gevangenissen, waarvan 16 in Wallonië, 17 in Vlaanderen en 2 in Brussel.