Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) zal 87 miljoen euro extra investeren in haar asielbeleid. Dat meldt de minister in een persbericht op haar website. Deze investering komt er als onderdeel van een nieuw actieplan van De Block om naar eigen zeggen “het asielprobleem terug onder controle te krijgen”. Het actieplan is ondertussen goedgekeurd door de ministerraad en voorziet onder meer extra opvangplaatsen om een hogere instroom van asielzoekers de baas te kunnen.

In het actieplan is een budget voorzien voor 3.250 extra opvangplaatsen. Daarnaast komen er nog eens 1.500 ‘bufferplaatsen’ om plotse stijgingen in het aantal aanvragen te kunnen bolwerken. De besliste afbouw van het aantal opvangplaatsen onder voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), wordt dus teruggedraaid. “Met deze maatregelen zorgen we ervoor dat we de mensen die hier internationale bescherming vragen op een degelijke manier kunnen opvangen in afwachting van een beslissing over hun asielaanvraag”, klinkt het.

Wel wordt vastgehouden aan het terugkeerbeleid. “We lossen de problemen op die er vandaag soms zijn bij het terugwijzen van vluchtelingen die uit een ander EU-land naar ons land zijn gekomen. En we voeren het Masterplan Gesloten Centra verder uit, waardoor er extra gesloten plaatsen komen voor afgewezen asielzoekers die gedwongen ons land moeten verlaten”, zegt De Block

Daarnaast krijgt de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) extra personeelsleden, een 90-tal. Deze organisaties zijn verantwoordelijk voor de afhandeling van asielaanvragen. “Die versterking is nodig om een vlotte en korte asielprocedure te kunnen garanderen,“ aldus de minister.

“Laks… op uw kosten. Met de groeten van Open Vld.”

Op Twitter is N-VA snoeihard voor het actieplan van De Block. Theo Francken voorspelde afgelopen december al dat het beleid van De Block de begroting zou doen ontsporen en Sander Loones ziet in deze extra investering het gelijk van zijn partijgenoot. “Vandaag krijgt Theo gelijk. Maggie kost de belastingbetaler €87 miljoen”, schrijft hij. Francken op zijn beurt vraagt zich af hoe De Block aan die 87 miljoen komt zonder langs het parlement te gaan.

(Lees verder na de tweet)

Asielquotum opgeheven

Sinds afgelopen zomer is het aantal asielzoekers weer gevoelig toegenomen. Vooral een plotse stijging van het aantal Palestijnen uit Gaza deed het aantal aanvragen de hoogte in schieten. Toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken had in de jaren na de asielcrisis van 2015 echter de opvangplaatsen terug afgebouwd en zag zich genoodzaakt om een quotum van 50 aanvragen per dag in te voeren. Na de val van Michel-I schafte De Block als haar eerste beleidsbeslissing op Asiel en Migratie echter dit quotum weer af. Ze wou het beleid weer “menselijk” maken.