Goed nieuws voor de Arco-coöperanten: de Europese Commissie, die eind vorig jaar een juridische nederlaag leed, gaat niet in beroep tegen de uitspraak van het Gerecht. Eerder verklaarde dit rechtscollege het verbod op betalingen aan de coöperanten nietig. 

De individuele coöperanten van de Arco-groep kregen in 2011 een garantie van zo’n 100.000 euro ofwel dezelfde bescherming gewone spaarders. Het Europees Hof van Justitie kon zich evenwel niet vinden in deze garantieregering en bevond deze strijdig met het Unierecht. Het gevolg? De Europese Commissie vaardigde een betalingsverbod uit.

Volgens de Europese bankenregels moeten aandeelhouders mee in het bad worden getrokken wanneer hun bank in de penarie zit. De Arco-coöperanten, die door de Commissie als beleggers worden gezien, zouden dan ook op geen uitzonderingsregeling kunnen rekenen. In december 2018 vernietigde het Gerecht evenwel, in zeer strenge bewoordingen, dit betalingsverbod. De Europese Commissie zou haar bevoegdheden hebben overschreden en installeerde een “verplichting buiten proportie”.

Hellend vlak?

Tegen deze uitspraak kon de Europese Commissie evenwel nog beroep aantekenen, iets wat de instantie uiteindelijk niet deed. Hoewel bronnen volgens De Tijd verwonderd reageren, beschouwt de Europese Commissie de Arco-zaak als zeer uitzonderlijk. Het Europese rechtssysteem zou er dan ook weinig schade door oplopen. Het probleem? Mogelijks ontstaat er een hellend vlak. Italië zou zo bijvoorbeeld volgens De Tijd een staatsgarantie willen uitvaardigen voor obligatiehouders van Italiaanse banken in moeilijkheden.

ADVERTENTIE