In Antwerpen zijn er voor het eerst meer inwoners van allochtone afkomst dan van autochtone, die nog slechts 49,9 % uitmaken van de stadsbevolking. Dat blijkt uit data van Stadsmonitor en brengt VRT NWS. De kentering komt er vooral door het grote aantal allochtone jongeren. Het allochtone vruchtbaarheidscijfer is immers betrekkelijk hoger dan dat van de Vlaming. Van alle Antwerpse 0- tot 10-jarigen hebben 3 op 4 ouders met een migratie-achtergrond. Verwacht wordt dus dat het aantal allochtonen alleen maar zal groeien.

Vandaag wonen in Antwerpen 527.461 inwoners. Dat zijn er ongeveer 3.000 meer dan vorig jaar. De verwachting is dat de komende jaren dit getal zal blijven stijgen, met circa tien- tot dertigduizend. Voor het eerst in de geschiedenis is echter het kantelmoment bereikt inzake de verhouding allochtonen-autochtonen. Die laatste groep betreft nog slechts 49,9% van de Antwerpse inwoners. En ook dat percentage zal zakken in de nabije toekomst. De allergrootste groep allochtonen in Antwerpen zijn Noord-Afrikanen, en ook Aziaten en West-Europeanen zijn sterk vertegenwoordigd in de cijfers.

Dat deze evolutie zich in zo’n relatief korte termijn heeft bewerkstelligd – de massamigratie, gefaciliteerd door gezinshereniging, kent in België slechts zijn kiemen in de jaren ’60 en ’70 – heeft veel te maken met de samenstelling van de jonge Antwerpenaren tot 10 jaar oud. 75% van hen is namelijk van allochtone origine, en in bepaalde wijken is dit aantal nog hoger.

Omvolking zal grote veranderingen met zich meebrengen

Op Radio 1 zegt schepen van sociale zaken Tom Meeuws (sp.a) echter dat mensen hier nu “niet verkrampt” mee mogen omgaan. “Het gaat over mensen van allerhande gezindte, je kunt er geen lijn in trekken. Het zijn allemaal mensen wiens dromen in Antwerpen liggen.”

Die beweringen liggen evenwel niet in lijn met bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek, althans niet wat kiesgedrag betreft. Uit post-electoraal onderzoek van de Universiteit Antwerpen bleek vorige maand nog hoe maar liefst 90% van de kiezers met een Marokkaanse/Turkse achtergrond op een (extreem)linkse of radicale migrantenpartij stemde. Dat deze extreem disproportioneel divergerende politieke voorkeur zich nog niet in gelijke mate heeft doen voelen in de recente verkiezingen van oktober heeft een en ander te maken met het gegeven dat bij de allochtonen in Antwerpen ook flink wat West-Europeanen zijn, maar vooral met het feit dat de allochtone minderjarigen nog niet mogen stemmen (net zoals natuurlijk de autochtone minderjarigen).

(Lees verder onder de tweet.)

Professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent) had op Twitter ook bedenkingen over Meeuws’ visie op de integratie- en nauw verwante arbeidsmogelijkheden van allochtonen in Vlaanderen. Volgens Baert is onze sociale zekerheid immers te weinig activerend, is het verschil tussen een uitkering en een salaris te klein en wordt werk onvoldoende behandeld in inburgeringstrajecten.

Lees ook:

Ook in Vlaanderen: opnieuw minder baby’s, meer migratie