Eind januari werden twee Duitse jeugdvoetballers (beiden 16) in Nürnberg gedood toen zij door twee allochtone jongeren (alle twee 17) – een Griek en een Turk – doelbewust voor een doorrijdende trein geduwd werden. Opvallend: Bild maakte als enige Duitse ‘mainstream-medium’ gewag van de etniciteit van de daders

De twee slachtoffers, Luca en Frederic (beiden 16), waren populaire jeugdvoetballers en afkomstig uit het Beierse Heroldsberg. Zij kwamen net uit het danscafé ‘World of Nightlife’ in Nürnberg en wilden de laatste trein naar huis nemen. Op het platform ontmoetten zij een derde vriend. Kort daarna ontstond een gevecht tussen hen en twee allochtonen – een Griek en een Turk, beiden 17 en in Duitsland geboren.

Gerecht vreest vlucht naar thuisland ouders

Volgens de politie ontstond het gevecht door een banaliteit. De daders zouden hierop ongewoon agressief gereageerd hebben. Uit bewakingsbeelden zou blijken dat de slachtoffers doelbewust voor een naderende trein werden geduwd. Aangezien het om een doorrijdende trein ging, werden Luca en Frederic onmiddellijk gedood. De derde vriend overleefde. Op het moment van de feiten waren er zo’n 150 jongeren op het treinplatform die eveneens uit het danscafé kwamen.

De feiten dateren van eind januari. Daar waar Bild duidelijk de origine van de daders publiceerde, spraken andere Duitse media van “jongeren” of “jonge Duitsers”. Ook werd aanvankelijk bericht dat het om een ongeluk ging en dat de jongens op het treinspoor “vielen” na een meningsverschil, in plaats van geduwd te worden.

De twee daders worden beiden aangeklaagd wegens doodslag. Als zij veroordeeld worden kunnen ze tien jaar jeugdstraf krijgen. Volgens Bild vreesde het gerecht dat de daders naar het thuisland van hun ouders konden vertrekken.