In een lijvig rapport heeft Comité P de beschuldigingen jegens de politie vanwege enkele linkse ngo’s ontkracht. Die organisaties stelden dat agenten buitensporig gewelddadig optraden/optreden tegen illegale transitmigranten. Onterecht, blijkt nu. Wel pleit de politiewaakhond voor het opstellen van een draaiboek. Dat kwam De Tijd te weten.

Wanneer in de zomer van 2017 het Maximiliaanpark werd ontruimd en de tentenkampen met illegale migranten werden opgerold, waren enkele ngo’s er al snel bij om beschuldigingen te uiten over ‘hardnekkig politiegeweld’. “Ik zat in een vrachtwagen toen de politie kwam. Ze hebben mij geschopt, sleurden me over de grond en bleven me verder slaan”, zo liet bijvoorbeeld ‘Dokters van de Wereld’ een 17-jarig meisje optekenen uit Eritrea. Maar daar lijkt allemaal weinig van aan, zo blijkt nu.

Comité P: “Aanhoudingen transitmigranten steeds correct en humaan”

“Uit de vele onderzoeksdaden, zoals observaties, analyses van klachten, gesprekken met transmigranten in de cel en ontmoetingen met diverse partners en overheden, blijkt dat de politie de transmigranten bij grootschalige controles en aanhoudingen correct en humaan bejegent”, besluit Comité P in het 64 pagina’s tellend rapport. De controledienst heeft het onderzoek uitgevoerd met betrekking tot alle mogelijke fases. Dit gaande van de controles en arrestaties van illegalen tot hun opsluiting (en vrijlating).

Comité P wil wel dat er meer uniformiteit en structuur komt in de aanpak van illegale transitmigranten. Agenten kennen nog te weinig de wettelijke structuren. Er zijn wel actieplannen en rondzendbrieven die circuleren, maar er is nog steeds geen draaiboek voor agenten om dit soort acties te stroomlijnen in het kader van professioneel en humaan werken.