Hangt het van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) af dan komt de N-VA niet in de volgende Brusselse regering. In het geval de partij na de verkiezingen evenwel incontournable is, dan zou hij het zogenaamde ‘antiblokkeersysteem’ gebruiken. Dit systeem laat toe dat ordonnanties, ook al krijgen ze geen goedkeuring van een meerderheid van de Nederlandstalige Brusselse parlementsleden, na een afkoelingsperiode van 30 dagen worden goedgekeurd. 

In principe behoeft een voorstel van ordonnantie in Brussel zowel de goedkeuring van de Franstaligen als de Nederlandstaligen. Is dit evenwel niet mogelijk, dan breekt er een afkoelingsperiode van 30 dagen aan. Nadien is er geen meerderheid meer aan Nederlandstalige (of Franstalige) kant vereist. Wanneer het voorstel op een derde van de Nederlandstalige parlementsleden hun goedkeuring kan rekenen – en een meerderheid van de uitgebrachte stemmen haalt – is het aangenomen.

Deze maatregel werd in het verleden genomen omdat men ervoor vreesde dat het toenmalige Vlaams Blok een meerderheid van de Vlaamse zitjes zou binnenrijven en zodoende de Brusselse instellingen kon blokkeren. Vanuit Vlaamse hoek werd er evenwel voor gewaarschuwd dat dit voorstel, in de toekomst, een ‘boemerang’ zou kunnen zijn.

Vervoort“We kunnen dan het ABS-systeem gebruiken”

Minister-president Rudi Vervoort liet vandaag evenwel uitschijnen dat hij deze maatregel ook tegenover de N-VA zou gebruiken. Hoewel hij er niet in gelooft dat de N-VA een goed resultaat zal neerzetten, komt de partij volgens hem sowieso niet in de regering. Halen de Vlaams-nationalisten toch electoraal hard uit, dan zal het volgens Vervoort de vraag worden “of het een regering met drie of vier Vlaamse partijen [zal worden]”. Haalt de N-VA evenwel een meerderheid van de Vlaamse zitjes, dan zijn er volgens Vervoort nog steeds manieren om de Vlaams-nationalisten te neutraliseren. “We kunnen dan het ABS-systeem (antiblokkeersysteem, n.v.d.r.) gebruiken”, citeert BRUZZ de Brusselse minister-president.

Benjamin Dalle, lijsttrekker van de CD&V-lijst voor het Vlaams Parlement in de kieskring Brussel-Hoofdstad en directeur van de christendemocratische studiedienst, reageert op Twitter kritisch ten aanzien van Vervoort. “Dit mag niet worden gebruikt ten aanzien van democratische partijen”, klinkt het.