Volgens een nieuwe richtlijn van de ‘American Psychological Association’ (APA) is “traditionele mannelijkheid – gekenmerkt door stoïcisme, concurrentievermogen, dominantie en agressie” schadelijk. Volgens de APA kan deze “traditionele mannelijkheidsideologie” leiden tot homofobie en seksuele intimidatie.

De ‘American Psychological Association’ (APA) publiceerde voor het eerst richtlijnen voor mannen en jongens. In het verleden publiceerde de organisatie al artikels rond de omgang met vrouwen en minderheden, maar niet rond de omgang met mannen. In het 36 pagina’s tellende document, getiteld ‘APA Guidelines for the Psychological Practice with Boys and Men’ staat dat zogenaamde “traditionele mannelijkheid” schadelijk is.

“Mannelijkheidsideologie”

“De belangrijkste teneur van het volgende onderzoek is dat traditionele mannelijkheid – gekenmerkt door stoïcisme, concurrentievermogen, dominantie en agressie – over het geheel genomen schadelijk is”, staat te lezen in een persbericht. Volgens de APA zou onderzoek aantonen dat “traditionele mannelijkheid psychologisch schadelijk is en dat het socialiseren van jongens om hun emoties te onderdrukken schade veroorzaakt”. 

De richtlijn maakt ook gewag van een “mannelijkheidsideologie” die voortkomt uit traditionele mannelijkheid en volgens de APA schadelijk is voor jongens en mannen. “Het is aangetoond dat de traditionele mannelijkheidsideologie de psychologische ontwikkeling van mannen beperkt, hun gedrag aan banden legt, leidt tot een overbelasting van de genderrol en conflicten over de rol van mannen en een negatieve invloed heeft op de geestelijke en lichamelijke gezondheid”, klinkt het.

De APA definieert de “mannelijkheidsideologie” als “normen die de overhand hebben gehad over grote delen van de bevolking, met inbegrip van: anti-vrouwelijkheid, prestatiedrift, vermijding van de schijn van zwakte, zin voor avontuur, risico en geweld”. Volgens het onderzoek kan dit leiden tot gedrag als homofobie, pesten en zelfs seksuele intimidatie.