Een van de topmensen op het kabinet van Volksgezondheidsminister Maggie De Block (Open Vld), die jarenlang de prijsonderhandelingen organiseerde met farmabedrijven, heeft de stap gezet naar de privé. Specifiek wordt Ellen Vanhaeren directeur ‘Corporate Affairs’ bij Celgene, een farmabedrijf. De overstap roept deontologische vragen op, enkele dagen nadat Het Laatste Nieuws de ‘Farma Files’ uitbracht. Dat is een dossier waaruit bleek dat de farma-industrie al jaren de overheid pluimt door onnodig veel geld te vragen voor ‘nieuwe’ medicamenten, die gewoon herverpakte oude medicijnen bleken.

Eerder deze week pakte Het Laatste Nieuws uit met een schokkend dossier: de ‘Farma Files’. Het onderzoek doet uit de doeken hoe bepaalde farmabedrijven miljoenen – extra – konden verdienen door oude medicijnen te ‘rebranden’ en herverkopen als zijnde nieuwe uitvindingen. Dit op kosten van de sociale zekerheid en de belastingbetaler. Minstens 110 miljoen EUR is inzake 7 onderzochte medicijnen te veel betaald. Dat de praktijk jarenlang onder de neus van Volksgezondheidsminister Maggie De Block (Open Vld) kon etteren, zorgde voor kritiek in bepaalde politieke kringen en op sociale media. En nu blijkt dat de topvrouw van De Blocks kabinet, die met de farma-industrie de onderhandelingen deed over de prijzen, zelf in november de overstap maakt naar een farma-bedrijf: Celgene.

Kabinetard die verhuist naar farma-bedrijf stond jarenlang in voor controle van kosten en prijzenonderhandelingen met farma-industrie

Vanhaeren was jarenlang een topadviseur binnen het kabinet Volksgezondheid. Ze was verantwoordelijk voor het uitwerken van maatregelen die het budget van geneesmiddelen onder controle hielden. Een taak die bezwaarlijk als succesvol kan bestempeld worden: inzake amper 7 medicijnen betaalde de overheid 110 miljoen EUR te veel, en in 2018 was er een budgettekort van 300 miljoen EUR inzake medicamenten. Dit jaar zou dat zelfs een half miljard worden.

Normaliter moeten terugbetalingen – van medicamenten wier terugbetaling in het slop zit – goedgekeurd worden via een onafhankelijke commissie. Maar als dat niet lukt, konden en kunnen farmabedrijf direct onderhandelen met het kabinet Volksgezondheid. Dit gebeurt in ‘Werkgroep Artikel 81’. Het was Vanhaeren die – toen ze nog werkte voor De Block – hiervoor instond.

De Block: “Je kan natuurlijk overal spoken zoeken”

Maar bij De Block en Vanhaeren zien ze geen graten in de overstap. “Ik heb altijd geadviseerd om beslissingen te nemen in functie van de patiënt”, beweert de ex-‘kabinetard’ Vanhaeren in Het Laatste Nieuws. “Iedereen in de sector kan bevestigen dat ik op een ethische, professionele en correcte wijze heb gehandeld.” Maar dat valt in feite niet zo goed na te gaan, want alle contracten bedisseld in ‘Werkgroep Artikel 81’ – die alsmaar zwaarden wegen op het gezondheidszorgbudget – worden strikt geheim gehouden.

(Lees verder onder de tweet.)

De Block ziet ook geen enkel probleem. “Een kabinet is tijdelijk en dat houdt in dat kabinetsmedewerkers op een bepaald moment een andere weg inslaan”, zo vertelt De Block, tevens in Het Laatste Nieuws“Dat ze soms overstappen naar een sector waar ze jarenlange kennis en expertise rond opgebouwd hebben, is logisch en ik heb daar absoluut geen probleem mee. […] Je kan natuurlijk overal spoken zoeken.”

Die ‘spoken’ ziet men nochtans wel in de Europese Unie. Daar werd onlangs de ‘ontluizingsperiode’ voor ex-Eurocommissarissen verlengd van 18 maanden naar 2 jaar. Dat wil zeggen dat wie zijn job bij de EU als lid van de Europese Commissie neerlegt en een job in de privé-sector opneemt, de Commissie moet informeren binnen die periode. Hierbij wordt men verhinderd om bepaalde activiteiten uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van belangenvermenging.

Farma-industrie pluimt ziektezorg en belastingbetaler