Zoals elk jaar de afgelopen jaren was ook in 2018 migratie opnieuw een brandend actueel thema. Migratie en het Marrakesh-pact leidden uiteindelijk tot de val van de Belgische regering, maar ook het probleem van de transitmigranten was dit jaar een bijzonder hot topic. Een korte terugblik. 

Transitmigranten, wat?

Beginnen doen we met de transitmigranten, in andere media inmiddels verkort tot ‘transmigranten’. Het gaat niet over een migrant die een geslachtsoperatie heeft ondergaan, zoals hoofdredacteur Jonas Naeyaert in zijn editoriaal verduidelijkte, maar over een specifiek soort van illegaal. In werkelijkheid gaat het om illegalen die geen asiel willen aanvragen in ons land omdat ze willen doorreizen naar Groot-Brittannië.

Inmiddels zouden er in België ruim 200.000 illegalen verblijven en neemt dat aantal dag na dag verder toe. Zelfs de recordcijfers omtrent illegalen van recordjaar 2016 moesten er dit jaar aan geloven. Bij het uitwijzingsbeleid werden dan weer geen records gebroken, integendeel. Zo bleek namelijk dat minder dan 20% van de uitwijzingsbevelen van illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers (ook illegalen) effectief wordt opgevolgd.

Verschillende politiezones lieten vervolgens weten geen illegalen meer te arresteren omdat ze uiteindelijk toch gewoon terug op straat belanden“Zoiets neemt uren in beslag. Vingerafdrukken nemen, smartphones uitlezen… Om hen uiteindelijk op dezelfde plaats terug af te moeten zetten met een briefje met het bevel om het grondgebied te verlaten.” 

Overlast

De illegale transitmigranten proberen Groot-Brittannië te bereiken voornamelijk door in vrachtwagens te klimmen. Vrachtwagenchauffeurs worden dan ook regelmatig slachtoffer van het probleem van de transitmigranten. Incidenten stapelden zich in sneltempo op. Tal van keren werden vrachtwagenchauffeurs aangevallen door gefrustreerde illegalen, ongeveer 20 tot 25 keer iedere maand, en soms met ernstige gevolgen.

Daarnaast werden ook agenten en ander veiligheidspersoneel niet zelden geviseerd door de illegalen. Zo werd bijvoorbeeld een politiepatrouille aangevallen door 40 illegalen gewapend met ijzeren baren, werd havenpersoneel meermaals bekogeld met stenen en werd in het Brusselse Maximiliaanpark zelfs een agent neergestoken met een mes door een transitmigrant.

Dat brengt ons bij het Maximiliaanpark en het Brusselse noordstation. Ook daar is de overlast van de illegalen sterk aanwezig. Het intussen beruchte Maximiliaanpark werd omgetoverd tot een quasi no-go zone waar criminele bendes massaal munt uit probeerden te slaan. De Brusselse regering riep ambtenaren op om de buurt van het Maximiliaanpark te vermijden gezien de onveilige situatie.

Nadat de illegalen vanwege het koudere weer massaal naar het Brusselse noordstation trokken, verplaatste het probleem zich. Het aantal diefstallen steeg er met maar liefst 82% en er vond sindsdien “elke dag een steekincident” plaats, zo stelde de politie. De illegalen laten er bovendien zomaar hun uitwerpselen achter met een doordringende stank tot gevolg.

Oplossing?

Een oplossing voor het probleem van de illegale transitmigranten werd tot op heden niet gevonden en lijkt er ook niet snel te komen. Politici wijzen naar elkaar en schuiven de verantwoordelijkheid van het probleem door. Dat ons land honderdduizenden illegalen telt, lijkt intussen normaal te zijn geworden. De stad Brussel schonk in de zomer zelfs gewoon 9.000 gratis MIVB-tickets aan illegalen.