Naar aanleiding van de UGent-studie besteld door de vorige minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA) omtrent het gebrek in België aan basispolitiezorg en de hoorzittingen hieromtrent heeft oppositiepartij sp.a flinke kritieken geuit op de regering van premier Charles Michel (MR). Kamerlid Alain Top (sp.a) wil nu dat agenten “efficiënter [worden] ingezet op het terrein” en er extra investeringen komen voor aanwervingen. “Het is onverantwoord dat de bescherming van onze samenleving zo crimineel verwaarloosd werd.”

Eind vorige maand bleek uit een UGent-studie dat in heel wat politiezones men nauwelijks de basistaken kan uitvoeren omdat de zones veelal te klein zijn en met te weinig personeel kampen. Via een persmededeling laat oppositiepartij sp.a haar kritiek op de (vorige) regering van premier Michel horen: “Het is onverantwoord dat de bescherming van onze samenleving zo crimineel verwaarloosd werd terwijl men jaren heeft gehad om de tekorten bij politie op te vangen. Na de terreuraanslagen in ons land volgden grote beloftes, maar de situatie op het terrein bleef onveranderd.” Sp.a wil nu dat er extra agenten worden aangeworven en er politiezones op grotere schaal komen.

Sp.a: “Politietekort is simpelweg onwettig”

“Dé rode draad doorheen de studie is het schrijnend personeelstekort. De minimale dienstverlening is niet alleen de voorbije jaren onder zware druk komen te staan, in bepaalde zones slaagt men er zelfs niet meer in de minimale politiezorg te garanderen”, zo vindt Kamerlid Alain Top (sp.a), die enige ervaring heeft met politiecoördinatie als burgemeester van Harelbeke“Dat is simpelweg onwettig. Het personeelstekort wordt versterkt door een gebrekkige rekrutering, de personeelsinvulling wordt bemoeilijkt door de gebrekkige opleiding.”

De sp.a vraagt nu dat het personeelstekort – circa 4.000 personeelsleden – wordt weggewerkt. “Dat kan door politiemensen efficiënter in te zetten op het terrein, en door te investeren in extra aanwervingen. Daarnaast is een eenheid van aansturing voor Brussel noodzakelijk, maar willen we ook andere politiezones aanmoedigen om op grotere schaal samen te werken”, zo luidt het verder. Dit moet gerealiseerd worden door “de financiering van de politiezones, de zogenaamde KUL-norm (de KUL-norm legt, op basis van de verstedelijkingsgraad, socio-economische typologie, en dergelijke meer de ideale politiecapaciteit vast, red.) te herzien, en de schaalvergroting mee te nemen in de criteria. Ook het optrekken van het percentage wijkagenten willen we in die oefening meenemen.” De sp.a vraagt daarom voor een nieuwe financieringswet en een herziening van het statuut van politieagent.

Opvallend, N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote gaf vorige maand ook al aan dat zijn partij een voorstander is van fusies van politiezones, maar stelde wel dat de lokale politie bereikbaar moet blijven. Vorig jaar bleek tevens dat ondanks de beloftes uit 2015 rond ‘meer blauw op straat’ slechts een handvol agenten zijn vrijgemaakt voor het ‘echte’ kernwerk van de politie.