Het was één van de meer omstreden beleidspunten van Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA): De 1 euromaaltijden. Volgens critici ging het over aalmoezen, maar Homans liet in 2017 optekenen dat het geld “wel beter besteed dan vroeger” was, maar “uiteraard [gingen] deze projecten niet de armoede oplossen. Dat hebben we nooit gepretendeerd”. De Leuvense schepen van Welzijn Bieke Verlinden (sp.a) stelt nu echter via Facebook en De Standaard met veel verontwaardiging dat het project “in alle stilte is begraven”. Nochtans bleek het altijd de bedoeling om het project eind 2018 stop te zetten teneinde een evaluatie door te voeren.

Op Facebook is schepen Verlinden bijzonder kritisch voor de Vlaamse regering. “Steden en gemeenten in Vlaanderen, ook Leuven, die bij gebrek aan meer structurele plannen hadden ingetekend op het project krijgen geen budget meer om de maaltijden verder aan te bieden aan kinderen”, zo fulmineert de socialiste en citeert De Standaard. Maar ondanks de kritiek op de stopzetting, schiet de sp.a-schepen toch op het concept zelf van de maaltijden. “Met dit soort liefdadigheidsacties camoufleerde de regering dat ze weigerde structureel te werken aan armoede. Want terwijl Homans met haar 1-euromaaltijden de show stal, bespaarde ze in eenzelfde beweging de lokale armoedewerkingen kapot.”

En hop! Het grote paradepaardje van minister Homans, de 1-euromaaltijden, is op 31 december 2018 in alle stilte…

Publiée par Bieke Verlinden sur Vendredi 11 janvier 2019

Homans na kritiek sp.a: “We zullen bekijken in welke mate de projecten kwetsbare kinderen hebben kunnen bereiken”

Echter, wie de communicatie van het kabinet van Homans er op nagaat in het verleden, ontdekt al snel dat de stopzetting rond dit moment altijd de bedoeling is geweest. “Het is niet correct om nu reeds te concluderen dat de projecten hun doel niet halen. Dit kunnen we pas na afloop van de projecten – eind 2018 – doen”, zo liet Homans optekenen door Het Laatste Nieuws in oktober 2017. “Uiteraard zullen deze projecten niet de armoede oplossen. Dat hebben we nooit gepretendeerd. Er dient echter ook ruimte te zijn om te experimenteren met nieuwe ideeën en maatregelen.”

“Er wordt nu tenminste geld geïnvesteerd om kinderen in armoede een gezonde en evenwichtige maaltijd aan te bieden en hen naar de hulpverlening toe te leiden. Vroeger werden die middelen gebruikt om wetenschappelijk onderzoek te voeren naar armoedebestrijding. Daar is nog geen enkel kind beter van geworden”, klonk het nog verder in maart ’17. Vrijdag bevestigt de minister de stopzetting in De Standaard. “We zullen bekijken in welke mate de projecten kwetsbare kinderen hebben kunnen bereiken en of ze naar de hulpverlening hebben geleid. Dat laatste was een belangrijke doelstelling, het ging niet louter om de maaltijden op zich.”

In 2017 werden circa 50.000 gezonde maaltijden aangeboden voor 1 EUR. Het is nu de volgende Vlaamse regering die moet beslissen of men doorgaat met het project.