In de zomer bereikte de toenmalige Zweedse coalitie een akkoord over de hervorming van de werkloosheidsuitkeringen. De Zweedse insteek? Werklozen in hun eerste maanden een hogere uitkering geven en die nadien – als extra stimulans om werk te zoeken – sneller laten dalen. De vraag is echter hoe snel die werkloosheidsuitkering moet dalen en of die regeling ook van toepassing moet zijn op oudere werklozen. 

In 2014 pleitte de N-VA voor een beperking van de werkloosheid in de tijd. Dit standpunt vond, door toedoen van CD&V, zijn weg evenwel niet naar het regeerakkoord. Deze zomer kon de N-VA met de aanscherping van de degressiviteit evenwel een troostprijs binnenslepen en minister van Werk, Kris Peeters, moest het compromis verder uitwerken. De Vlaams-nationalisten, nu in de oppositie, zetten het dossier met een eigen wetsvoorstel opnieuw op de agenda. “We kunnen niet blijven wachten op het voorstel van Peeters”, stelt N-VA-Kamerlid Jan Spooren tegenover De Morgen.

De regeling van het N-VA-Kamerlid? Iemand die zijn baan verliest krijgt in de eerste drie maanden 70 procent van zijn laatste loon, oftewel vijf procent meer dan in de huidige regeling. Na deze periode begint de uitkering scherp te dalen en bereikt men – 21 maanden later – het bodemniveau. Ter vergelijking: nu is dit pas het geval na vier jaar. Het wetsvoorstel van Spooren verscherpt ook de voordelige regeling van oudere werknemers. Momenteel daalt de werkloosheidsuitkering van werkzoekenden, ouder dan 55 jaar en met 25 jaar anciënniteit, niet. Hangt het van de N-VA’er af, dan kunnen enkel werkzoekenden ouder dan 60 en met 30 jaar anciënniteit van dit voordeel genieten.

Socialer voorstel van Peeters

Het voorstel van CD&V-minister Peeters vertoont volgens De Morgen evenwel een aantal verschillen met dat van de N-VA. Zo krijgen mensen met een laag loon een hogere uitkering en zal het langer duren om het minimumbedrag te bereiken.

Hoewel Open Vld zich in het plan van de N-VA kan vinden, proberen de regeringspartijen eerst zelf een compromis te bereiken. Pas daarna tracht men de Vlaams-nationalisten te overtuigen. “Het zou bijzonder jammer zijn als er nu een kakofonie aan voorstellen komt”, laat Peeters in De Morgen optekenen. “Op die manier komt er niets van in huis”, klinkt het.

ADVERTENTIE