Als er geen andere oplossingen te vinden vallen, zal de Belgische overheid zelf nieuwe gascentrales en/of opslagcapaciteit bouwen. Dat staat tenminste te lezen in een wetsontwerp van minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) dat vandaag moet goedgekeurd worden in de ministerraad en brengt De Standaard.

Als het niet anders lukt, wil de overheid zelf gascentrales gaan bouwen. Dit moet een antwoord bieden op de steeds slechter wordende energiesituatie in België. Het wetsontwerp wil de kernuitstap in 2025 voldoende voorbereiden en dat betekent voorzien in genoeg vervangingscapaciteit.

‘Desnoods bouwen we ze zelf’

In eerste instantie voorziet het ontwerp dat private investeerders die in batterijopslag of gascentrales geld steken een vergoeding krijgen voor het vermogen dat waarvoor men zich garant stelt. In ruil voor die steun moet men wel afzien van de mogelijkheid om extra winst te halen uit hoge prijzen bij energieschaarste. Marghem vond inspiratie in Ierland, Italië en Polen waar gelijkaardige systemen de goedkeuring kregen van de Europese Commissie. Daar beoordeelde men dat de regeling geen marktvervalsing betreft.

Maar het wetsontwerp bevat ook noodscenario’s. In eerste instantie wordt er geen open, maar een gerichte veiling georganiseerd. Hierbij selecteert men enkel gegadigden die al aangaven een nieuwe centrale te willen bouwen, zo noteert De Standaard. In tweede instantie behoudt de federale regering het recht om desnoods zelf gas- (of andere) centrales te bouwen. Ook opslagcapaciteit (grootschalige batterijen) valt onder die voorziening. Deze taak zou dan ten laste vallen van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM).

(Lees verder onder de tweet.)

Zal EU zomaar toelaten dat België gascentrales (of andere zaken) bouwt?

Een overheid die zelf de energiemarkt op die manier betreedt, kan echter teruggefloten worden door de EU. “Voor alle duidelijkheid: we hebben […] geen zin [om zelf centrales te bouwen], maar we willen rekening houden met alle mogelijke scenario’s”, zo laat het kabinet van Marghem weten in De Standaard. “Als we het toch zouden moeten doen, moet die opdracht heel specifiek uitgewerkt zijn, zodat we niet op Europese beperkingen botsen. Zo zouden we na de bouw de centrale onmiddellijk kunnen verkopen aan de hoogste bieder.” De installaties die de staat bouwt, zouden dan alsnog privaat uitgebaat worden.

De bedoeling is dat het ontwerp na goedkeuring in de regering volgende maand wordt voorgelegd in het parlement.

Eerder deze week liet Marghem weten dat er deze winter geen uitval zal zijn van elektriciteitstoevoer in België. Daar was eind vorig jaar ernstig sprake van, maar voorlopig hoeven Belgische gezinnen dus niets te vrezen.