Met de gebalde vuist. Zo legde gemeenteraadslid Gaby Colebunders (PVDA) zijn eed af tijdens de inzwering van de nieuwe gemeenteraad in het Limburgse Genk. En dat is tegen de wet. Immers, gemeenteraadsleden moeten met de platte hand de eed afleggen. Gemeenteraadsvoorzitter Luc Dullers (CD&V) had echter geen bezwaar. Dat brengt Het Belang van Limburg.

In Genk zijn woensdag de gemeenteraad en het schepencollege ingezworen. Dat verliep zonder incident, met uitzondering van één onregelmatigheid. Communist Gaby Colebunders legde niet op een normale manier zijn eed af, maar met de gebalde vuist: het revolutionaire teken die socialisten en communisten gebruiken om de klassenstrijd en de revolutie tegen het grootkapitaal te veruitwendigen. Voorzitter Luc Dullers liet echter begaan.

Na de eedaflegging volgde Tom Arts (CD&V) zijn partijgenoot Dullers op als voorzitter.

Verkeerde eedaflegging kan zware straf opleveren

Vorig jaar in oktober zorgde Kamerlid Michel Corthouts (PS) nog voor ophef bij zijn opvolging van Stéphane Crusnière (PS), die ontslag nam uit het parlement om financieel en administratief directeur van la Régie Communale Autonome in Waver te worden. Corthouts legde namelijk per ongeluk de Hitlergroet af tijdens zijn eed. Zijn fout inziende na boe-geroep herstelde hij echter zijn postuur en bood hij zijn excuses aan.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 diende het Centrum voor Racismebestrijding (CGKR, thans Unia) nog klacht in tegen toenmalige gemeenteraadsleden Maria De Berlangeer (Vlaams Belang) uit Jette en Olivier Delcourt (FN) uit Charleroi, die bij hun eedaflegging de Hitlergroet zouden gebracht hebben. Beiden ontkenden echter dat dit echt het geval was. In 1995 veroordeelde de correctionele rechtbank van Brussel nog twee Brusselse FN-gemeenteraadsleden voor het brengen van de Hitlergroet tijdens hun eedaflegging. Dat de eedaflegging verkeerd afleggen ernstige gevolgen kan hebben, bleek ook uit de strafmaat toen. Deze bedroeg 200 uur gemeenschapsdienst enerzijds en zelfs vier maanden voorwaardelijke celstraf en een geldboete van 100.000 BEF anderzijds.

Colebunders kwam in 2017 overigens nog in het nieuws omdat hij ondanks 600 sollicitatiebrieven geen werk vond.

Gaby Colebunders vindt geen werk. Zijn naam doet bij velen een belletje rinkelen.

Publiée par HLN.be sur Jeudi 31 août 2017