Na de vernielingen op nieuwjaarsnacht in Brussel, pleit Vlaams minister voor Brussel, Sven Gatz (Open Vld), opnieuw voor een eengemaakte politiezone. Minister van Binnenlandse Zaken, Pieter De Crem (CD&V), oppert eveneens dat er in de planning zaken misgaan. “Men [zou] toch beter voorbereid moeten zijn op dergelijke evenementen, zeker wanneer men weet dat er vroeger al problemen zijn geweest”, verklaarde de christendemocraat in De Ochtend.

Op nieuwjaarsnacht was Brussel en dan vooral Molenbeek (wederom) het toneel van grootschalige rellen. Zo werden er in de diverse gemeente een kerstboom, vuilbakken en een voertuig in brand gestoken. Daarnaast werden er bushaltes vernield en een apotheek geplunderd. Toen een brandweerwagen wou interveniëren, werd deze bekogeld. “Er moet een einde komen aan de politieke correctheid reageert vakbondsafgevaardigde Eric Labourdette tegenover BRUZZ“Het is tijd om te erkennen dat er geen controle meer is in bepaalde wijken”, klonk het gisteren.

Gatz: “Politie moet hier beter op voorbereid zijn”

Hoewel relschoppers volgens Gatz streng moeten worden vervolgd, stipte hij aan dat het niet de eerste keer is dat dergelijke onrusten plaatsvinden. “Het is de vierde of vijfde keer dat dit gebeurt, en de politie moet hier beter op voorbereid zijn”, stelde de liberaal in De Ochtend op Radio 1. De minister wijst evenwel niet met de vinger naar de individuele agenten zelf. “Het loopt mank op het niveau van de zones en het Brussels Gewest. We moeten overstappen naar een eenheid van commando, een gewestelijke politiestructuur”.

Tevens wijst Gatz op het tekort aan politieagenten in Brussel. “Ik vraag niet om extra middelen. Er zijn honderden openstaande vacatures, en het geld is er om die mensen aan te werven. Binnenlandse Zaken slaagt er echter niet in om genoeg politierekruten in Brussel te krijgen. Politieman in Brussel is al tien à vijftien jaar een knelpuntberoep”, aldus Gatz in de De Ochtend.

Betere voorbereiding

Minister De Crem kijkt eveneens naar de Brusselse structuren. “In de planning zou men toch beter voorbereid moeten zijn op dergelijke evenementen, zeker wanneer men weet dat er vroeger al problemen zijn geweest”, stelde de CD&V’er in De Ochtend. Concreet wil de minister een onderzoek voeren naar hoe die planningsfase verloopt. “Wie wat doet en in dit geval, wie wat niet heeft gedaan”, zijn volgens De Crem de relevante vragen. Daarnaast benadrukt de christendemocraat dat hij het volgende jaar “bijzondere aandacht voor de rekrutering” zal hebben.