Verrassing alom: niet Jan Jambon of Geert Bourgeois maar N-VA-voorzitter Bart De Wever is de N-VA-kandidaat voor het Vlaams minister-presidentschap. Huidig minister-president, Bourgeois, neemt afscheid van de nationale politiek en trekt de Europese lijst. Voormalig vicepremier Jambon is daarentegen kandidaat-premier. Als Di Rupo een reconquista aankondigt, willen wij vooral verdedigen wat we hebben”, aldus Jambon volgens VRT NWS

Jambon? Een uitstekende minister-president”, klonk het nog in november bij Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “Hij heeft de ‘envergure’ om een prestigieus project te leiden”, luidde de motivering. Waarnemers analyseerden toen dat Jambon – beter dan Bourgeois – het Vlaamse niveau tot zijn recht kan laten komen.

Wat blijkt? Niet Jambon maar partijvoorzitter De Wever claimt – “als de kiezer het wil” – het Vlaamse minister-presidentschap en trekt bijgevolg de Vlaamse lijst in Antwerpen. Indien De Wever effectief aan het hoofd van de Vlaamse regering komt te staan, neemt hij afscheid van het Antwerpse burgemeesterschap en partijvoorzitterschap. De mens ‘Bart De Wever’ zou naar eigen zeggen evenwel het liefst zo lang mogelijk Antwerps burgermeester blijven. Dat kwam volgens de Vlaamse toppoliticus “in conflict […] met de partijvoorzitter [Bart De Wever], die ook andere belangen moet vooropzetten”.

Vanuit Antwerpen komen er gemengde reacties. Sp.a-topvrouw en coalitiepartner Jinnih Beels is tevreden dat er na de verkiezingen in mei duidelijkheid komt in Antwerpen, al waarschuwt ze er wel voor dat De Wever er met zijn kandidatuur een functie bijneemt. Oppositiepartijen Groen en Vlaams Belang zijn minder enthousiast. “Antwerpen is verraden en blijft verweesd achter”, citeert VRT NWS Filip Dewinter“Hoe vaak kan je de kiezer eigenlijk bedotten op korte tijd? De socialisten terug in het bestuur, het confederalisme vijf jaar in de koelkast stoppen en nu zogezegd toch weer op tafel leggen, het minister-presidentschap,…Wie gelooft De Wever nog?”, klinkt het. Wouter Van Besien (Groen) daarentegen hekelt op Twitter de “woordbreuk” van De Wever, al vervingen de groenen zelf vier van hun elf gemeenteraadsleden.

Jambon kandidaat-premier, Bourgeois naar Europa

Terwijl De Wever voor het Vlaamse niveau gaat, zal Jan Jambon kandidaat-premier worden. “Als Di Rupo een reconquista aankondigt, willen wij vooral verdedigen wat we hebben”, citeert VRT NWS Jambon. “Er is een kering gemaakt de afgelopen jaren, maar het werk is niet af.” Huidig Vlaams minister-president Bourgeois trekt de Europese lijst.