Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam zou, volgens bronnen van VRT-programma ‘Pano’, grof geld hebben verdiend aan humanitaire visa. Naast Pano onderzocht ook het Antwerpse parket de zaak. “Op basis van het huidige onderzoek is aan het licht gekomen dat er forse bedragen van 2.000 tot 10.000 euro worden betaald aan de verdachte (Melikan Kucam, n.v.d.r.) om mensen die zich in conflictgebieden bevinden in Syrië, Irak en de buurlanden via een humanitair visum naar België te laten reizen”, communiceert het parket

Vanaf zijn aantreden maakte N-VA-staatssecretaris Theo Francken veelvuldig gebruik van ‘humanitaire visa’ om onder meer Syrische christenen naar België halen. Om mensen te selecteren die in aanmerking komen voor een dergelijk humanitair visum deed Francken onder meer een beroep op de christelijke organisatie Sant’Egidio. Ook Kucam functioneerde als tussenpersoon. Alleen zou de N-VA-militant, in tegenstelling tot Sant’Egidio, grof geld voor vragen om personen op de lijsten te plaatsen.

“Een aanvraag heeft een administratieve kost van 350 euro, maar op basis van het huidige onderzoek is aan het licht gekomen dat er forse bedragen van 2.000 tot 10.000 euro worden betaald aan de verdachte om mensen die zich in conflictgebieden bevinden in Syrië, Irak en de buurlanden via een humanitair visum naar België te laten reizen”, stipt het parket aan.

Kritiek op Francken en humanitaire visa

Het uitreiken van humanitaire visa behoort tot de discretionaire bevoegdheid van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Francken kon dus met andere woorden vrij bepalen wie wel en niet een dergelijk visum kreeg. Op dat systeem, omdat er geen formele criteria bestaan en het een ‘gunst’ van de regering is, kwam in het verleden al forse kritiek van Groen. Ook nu pleit Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt voor een hervorming van de humanitaire visa. Zo moeten er volgens hem duidelijke criteria komen, mag men niet meer met tussenpersonen werken en behoort de VN-vluchtelingenorganisatie een rol te spelen.

Voor de huidige ‘visafraude’ wijst De Vriendt tegenover BELGA expliciet naar Francken. “Kucam kon blijkbaar via een connectie op het kabinet bepalen wie een humanitair visum kreeg en wie niet. Uiteraard is Francken dan politiek verantwoordelijk”, reageert het Groen-Kamerlid. Volgens de ecologist moet het onderzoek nu uitwijzen of het kabinet-Francken slechts naïef was of dat kabinetsmedewerkers op de hoogte waren van de werkwijze van Kucam. Het parket evenwel benadrukt dat “in de huidige stand van het onderzoek, er geen aanwijzingen zijn dat de voormalige staatssecretaris of iemand van het kabinet betrokken zou zijn bij de feiten”.

Politiek vervelend

Melikan Kucam nam in Mechelen zowel bij de Assyrische christenen als bij de N-VA-afdeling een prominente plaats in. Zo deelde hij op zijn Facebookprofiel verschillende afbeeldingen met N-VA-toppers zoals Bart De Wever, Zuhal Demir maar ook bijvoorbeeld Darya Safai. Enkele jaren geleden eiste hij voor zijn partij in een filmpje ‘eerlijkere migratie’. Gisteren stelde de partij – bij monde van woordvoerder Joachim Pohlmann – “verbouwereerd en geschokt” te zijn over de beschuldigingen ten aanzien van Kucam. Volgens De Standaard werd de man gisteren in al zijn N-VA-functies geschorst. Ook het OCMW in Ganshoren, waar Kucam werkzaam is, heeft de man geschorst.