Record in Duitsland. Het land telde op het einde van 2018 ongeveer 83 miljoen inwoners, het hoogste aantal sinds de hereniging van Oost-en West Duitsland in 1990. Migratie vanuit het buitenland is de oorzaak van het bevolkingsrecord. Daarnaast bereikt ook het geboortecijfer recordhoogtes vanwege migratie. Dat meldt De Telegraaf.

Het bevolkingsrecord is opmerkelijk, als we naar de geboorte- en sterftecijfers kijken van Duitsland in 2018. Vorig jaar zouden tussen 785.000 en 805.000 kinderen geboren zijn, terwijl er tussen de 950.000 en 970.000 mensen overleden zijn.

Het bevolkingscijfer zou dus afgenomen moeten zijn, maar nam desondanks toe. Zoveel zelfs dat er een bevolkingsrecord geboekt werd. De oorzaak hiervan is te vinden in migratie. Door migratie vanuit het buitenland werd uiteindelijk toch nog een positieve bevolkingsgroep genoteerd.

Hoger geboortecijfer

Ook het geboortecijfer neemt toe in Duitsland ten gevolge van migratie. Vrouwen van vreemde origine zouden immers gemiddeld 3,4 tot 4 kinderen krijgen. Dat is meer dan het dubbele dan het geboortecijfer van Europese autochtone vrouwen, die met gemiddeld 1,6 kinderen beduidend minder kinderen krijgen.

Cijfers van vorig jaar uit Duitsland bevestigen deze stellingen. Door de massale toestroom van vluchtelingen in Duitsland, noteerde Duitsland in 2017 zelfs een record in aantal geboortes. In 2017 werden 792.131 kinderen geboren in Duitsland, het hoogste aantal sinds begin jaren 70. Het geboortecijfer van allochtonen in Duitsland steeg in 2016 met maar liefst 25% naar 184.660.

ADVERTENTIE