Vandaag raakte bekend dat prins Laurent premier Charles Michel (MR) een vlammende brief schreef. De reden? Laurent zijn inmiddels vereffende vzw ‘Global Sustainable Development Trust’ (GSDT) heeft recht op zo’n 50 miljoen euro van de Libische staat. De prins was evenwel niet de enige die met Libische betalingsproblemen te maken kreeg. Andere Belgische bedrijven kregen volgens de advocaat van Laurent echter wél hun geld terug. “Ik heb geen zin meer om lijdzaam toe te kijken en stil te hopen op een juridische oplossing die u maar niet lijkt te willen uitvoeren”, klinkt het bij de prins volgens Het Nieuwsblad

In 2008 raakte Libië en de vzw GSDT het eens: voor 70 miljoen euro zou de vzw verschillende hectares woestijngebied bebossen. Wat later werd het contact door Libië evenwel eenzijdig verbroken, waarvoor de vzw GSDT een vergoeding wou zien. Die schadevergoeding (van 50 miljoen euro) kwam er ook, al weigert de Libische overheid deze tot groot ongenoegen van Laurent te betalen.

De prins bevond zich evenwel niet in een uitzonderlijke situatie. Tal van andere Belgische bedrijven kregen eveneens af te rekenen met Libische betalingsproblemen. Het grote verschil? Andere ondernemingen kregen volgens de prins zijn advocaat, Laurent Arnauts, dankzij de hulp van Buitenlandse Zaken, toch nog een vergoeding van Libië. “De enige uitzondering tot nu is de vzw van Prins Laurent”, klinkt het.

Naast het financiële aspect, maakt de prins gewag van een emotioneel element. “Mij is verboden, zelfs nog voordat ik een dotatie kreeg, om een normaal beroepsleven te hebben. Ik ben er dus toe gebonden om mijn activiteiten te ontplooien via verschillende instellingen en verenigingen zonder winstoogmerk. Ook al zijn die activiteiten niet betaald, toch zijn ze voor mij en mijn gezin heel belangrijk. En bovenal dragen ze in grote mate bij tot het algemeen belang”, citeert VRT NWS uit de prinselijke brief.

Laurent krijgt een ‘njet’ van de regering

Laurent riep de regering, naar eigen zeggen, al verschillende keren discreet op om Libië te doen bewegen. Nu echter is de maat voor hem vol“ik heb geen zin meer om lijdzaam toe te kijken en stil te hopen op een juridische oplossing die u maar niet lijkt te willen uitvoeren, ondanks de talrijke discrete pogingen van mijn advocaten de jongste jaren”. Het gevolg? De prins acht zichzelf genoodzaakt om de regering “op te roepen, en zo nodig in gebreke te stellen”.

Michel laat tegenover Het Nieuwsblad evenwel weten dat de regering niet kan optreden. “De wet is voor iedereen gelijk. Het zijn de hoven en rechtbanken die de wet toepassen”, klinkt het. “De adviseurs van de vzw van prins Laurent vragen dat de Belgische regering de Libische fondsen die het voorwerp uitmaken van internationale sancties, ontdooien. Maar de Belgische staat moet de resoluties van de Verenigde Naties en de Europese regelgeving die rechtstreeks van toepassing zijn op het gebied, toepassen”, aldus Michel.

https://sceptr.net/campaigns/doneer/donate/