Koning Filip heeft het nogmaals maar eens opgenomen voor strengere milieumaatregelen. Opvallend, de Belgische monarch nam het in de zelfde toespraak ook op voor de Gele Hesjes, de burgerbeweging die protesteert tegen de hoge diesel- en andere brandstoftaksen. Hij riep politici op om te luisteren naar beide bewegingen en een “project dat kansen voor alle medeburgers kansen schept” te maken. Zo citeert BELGA de vorst tijdens diens nieuwjaarstoespraak voor de hoge gezagsdragers van België.

Filip I wil blijven een toonaangevende morele kracht zijn ten aanzien van de politieke klasse in België. Zo bleek ook opnieuw in de monarchs nieuwjaarstoespraak die hij dinsdagochtend hield voor de hoogste gezagsdragers van het land, al miste die toespraak enige consistentie qua beleidsaanbevelingen. Net zoals in zijn Kerstboodschap riep Filip I op tot een politiek die responsiever is ten aanzien van oproepen voor het klimaat. Hij verwees hierbij specifiek naar de ‘klimaatspijbelaars’ die volgens de vorst “ambitie en diepe gevoelens van authenticiteit en solidariteit” tonen. Tegelijk vraagt hij de politieke klasse om naar de Gele Hesjes te luisteren, een beweging ontstaan in Frankrijk die net ageert tegen al te hoge brandstoftaksen.

“Project dat voor alle medeburgers kansen schept” moet wensen klimaatspijbelaars en Gele Hesjes verzoenen

Filip I toonde respect voor de ‘bosbrossers’ of ‘klimaatspijbelaars’ die onder impuls van Anuna De Wever (17) de schoolplicht links laten liggen en tijdens de lesuren in Brussel gaan protesteren voor strengere milieumaatregelen“De jongeren tonen ambitie en diepe gevoelens van authenticiteit en solidariteit”, zo liet koning Filip BELGA optekenen. “Zij hebben een scherp besef van de noden van onze planeet. Laten we hen de plaats gunnen die hen toekomt en met hen een stevige fundering bouwen dat hen steun biedt”.

Tegelijk vroeg de vorst ook begrip voor de Gele Hesjes. “Zij vragen een nieuwe, rechtvaardigere, economische en sociale dynamiek […], zo vindt koning Filip die ook naar de val van de regering verwees. “Rondom ons zijn meerdere landen in de greep van verdeeldheid en verlamming. Op het internationale vlak ondervinden we nieuwe weerstand rond fundamentele onderwerpen als klimaat, migratie en internationale handel. En dat zijn net domeinen waarvoor intense samenwerking onontbeerlijk is.” Hij hoopt hierbij dat een “een project dat voor al onze medeburgers nieuwe kansen schept” tot stand komt. Dit moet zowel aan de sociale bekommernissen van de Gele Hesjes tegemoetkomen als aan de dringende klimaatoproepen van de klimaatspijbelaars.

Koning Filip schuwt controverse niet

De toespraak van de koning kan hier en daar opnieuw op kritiek rekenen. Newsmonkey-hoofdredacteur Wouter Verschelden vraagt zich zo op Twitter af door wie de politieke uitspraken van de koning nu gedekt zijn, gezien de regering ontslagnemend en minoritair is.

(Lees verder onder de tweet.)

En eind vorig jaar haalde Filip I nog de goegemeente op zijn nek nadat hij tijdens zijn Kerstboodschap voor een knetterend haardvuur een lans brak voor het milieu. Hypocriet, zo vonden vele Twitteraars, omdat haarden voor flink wat luchtvervuiling kunnen zorgen. Ook de vorige Kersttoespraak van koning Filip kon op kritiek rekenen. Toen sprak hij met lovende woorden over de projecten van jongeren met een migratieachtergrond. “De schoonheid in hun ogen sprak boekdelen”, zo klonk het eind 2017. De woorden werden enkele weken geuit na de hevige Marokkaanse rellen in Brussel.