Het ziet ernaar uit dat Kim De Gelder (30) na tien jaar uiteindelijk toch geïnterneerd wordt. Dat zegt zijn advocaat, Jaak Haentjens, op basis van een rapport besteld door de rechtbank. Daarin zou blijken dat de viervoudige moordenaar schizofreen is. Een internering maakt ineens de kans dat hij ooit terug vrijkomt een stuk kleiner. “Theoretisch kan hij over vijf jaar vervroegd vrijkomen. Internering geeft de maatschappij veel meer veiligheid“, pleit Haentjens. Dit melden VTM NIEUWS en VRT NWS.

Een kleine twee jaar geleden bestelde de rechtbank die over de verdere toekomst van De Gelder moet beslissen een rapport bij vier onafhankelijke deskundigen. “Het besluit van de experts is erg uitgesproken”, zegt advocaat Haentjens. “Volgens hen is De Gelder 100% schizofreen. Hij moét dus geïnterneerd worden.” Deze conclusie ligt echter nog niet helemaal vast aangezien het Openbaar Ministerie de experts nog een aantal bijkomende vragen heeft gesteld. “Maar het gaat slechts om verduidelijkingen”, stelt Haentjens. “Niets wat het besluit plots kan doen ombuigen”.

“Kim De Gelder mag nooit vrijkomen”

Op basis van het rapport moet de Kamer ter Bescherming van de Maatschappij (KBM) beslissen over het verdere lot van De Gelder. Blijft hij in de cel of zal hij na tien jaar dan toch geïnterneerd worden? Als het aan zijn advocaat ligt, dan wordt het dat laatste. Hiervoor pleitte Haentjens al van meet af aan. De advocaat heeft het altijd moeilijk gehad met het feit dat De Gelder op het assisenproces in 2013 levenslang kreeg zonder psychologische begeleiding. “Schuldgevoel is een groot woord, maar soms vraag ik me af of ik wel ver genoeg ben gegaan. Want zijn toestand is de afgelopen jaren zó verslechterd dat ik betwijfel of er nog beterschap mogelijk is.”

Haentjens benadrukt ook dat dit de veiligste optie is. Aangezien De Gelder al tien jaar uitgezeten heeft, kan hij in principe over vijf jaar een vervroegde invrijheidstelling aanvragen. In België kan je immers in principe na 15 jaar al vrijkomen bij een veroordeling tot levenslang. Als De Gelder geïnterneerd wordt, dan is dit niet meer aan de orde. “Dat geeft de maatschappij veel meer veiligheid”, aldus Haentjens. “Ik heb op het proces gezegd dat ik vind dat Kim De Gelder nooit mag vrijkomen. Ik blijf daar nog altijd van overtuigd, maar hij moet een menswaardige medische behandeling krijgen. Die is hem al 10 jaar onthouden.”

Reactie van Vermassen

Jef Vermassen, de advocaat die de slachtoffers heeft verdedigd in het proces van De Gelder, valt uit de lucht. “Ik ben verrast van nu te vernemen dat de procedure al een jaar bezig is want de slachtoffers weten nergens van”, zegt hij in een reactie tegenover VTM NIEUWS. “Ik vind het dringend tijd dat de wet of de gebruiken aangepast worden. Ik ben ermee akkoord dat we niet moeten tussenkomen in de beslissing, maar op de hoogte gehouden worden is toch een basisrecht van de slachtoffers.” Vermassen benadrukt wel dat hij niet per se tegen internering is. “Als de man geestesziek is, moet hij geïnterneerd worden, dat is de logica zelf. Is hij het niet, dan moet hij gedetineerde blijven.”

Het drama in Fabeltjesland

Volgende woensdag zal het exact tien jaar geleden zijn dat Kim De Gelder het kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde binnenstapte en in koelen bloede twee baby’s en een kinderverzorgster doodstak. Daarnaast maakte hij er 25 gewonden. Een paar dagen daarvoor had hij ook de 72-jarige Elza Van Raemdonck vermoord. De dader kon snel opgepakt worden, maar het hele land was zwaar aangedaan door het verschrikkelijk leed van de onschuldige slachtoffers en hun nabestaanden. In 2013 oordeelde de assisenjury dat hij toerekeningsvatbaar was en levenslang moest krijgen voor zijn daden, wat in België herleid is tot 30 jaar.