In een interview met De Tijd heeft oud-Binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) de ambitie laten kennen om terug ‘incontournabel’ te willen zijn. Onbestuurbaarheid door de grote positie van N-VA vreest Jambon echter niet: “Als dat de trigger is voor confederalisme, is dat een goede zaak.”

Jambon wil met de N-VA na de verkiezingen in mei opnieuw federale ‘kingmaker’ zijn en hoopt stiekem zelfs de electorale invloed te kunnen omzetten in een communautair breekijzer. “Als we 30 procent halen, zijn we in Vlaanderen incontournabel en is het ook moeilijk om federaal zonder ons te regeren”, zo vertelt Jan Jambon, thans kandidaat-premier van de N-VA, in De Tijd. En als dat zou leiden tot onbestuurbaarheid, zijn er ook kansen te vinden. “Als dat de trigger is voor confederalisme, is dat een goede zaak.”

Jambon: Communautaire koelkast kan opnieuw op voorwaarde van centrumrechtse regering

Maandag liet de N-VA hun ambities voor mei weten. Antwerps burgemeester en partijvoorzitter Bart De Wever (N-VA) liet monden openvallen toen hij zei te gaan voor het minister-presidentschap van Vlaanderen. En Jambon zou premier moeten worden als het van de N-VA afhangt. “Laat er geen twijfel over bestaan: we hebben federale ambities. We zouden dat natuurlijk liever anders zien, maar belangrijke thema’s zoals fiscaliteit en de pensioenen zitten nog steeds op het federale niveau”, en binnen zijn partij vindt men dat Jambon de beste persoon is om die bestuursdeelname te bereiken. “Ik wil geen dikke nek zijn, maar de appreciatie van mijn werk was bij vriend en vijand toch niet zo negatief? Dan is het toch veel geloofwaardiger dat ik in de arena treed? Als Bart de federale lijst trok, zouden we de kritiek krijgen dat we het op het federale niveau niet menen.”

Jambon ziet ook geen contradictie in het willen besturen op Belgische niveau als Vlaams-nationalist. Immers, “in het verleden stemde Vlaanderen altijd centrumrechts, maar kregen de Vlamingen een links beleid omdat de PS incontournabel was. Generaties Vlamingen klaagden daarover”, aldus nog Jambon. “De voorbije legislatuur zijn we er voor het eerst in geslaagd het omgekeerde te doen. Wij leggen onze centrumrechtse agenda op aan de Franstaligen. Als we hetzelfde kunnen doen, is het voor ons acceptabel verder te regeren en zelfs de premier te leveren.”

Van onbestuurbaarheid naar confederalisme?

In 2014 stopte de N-VA de kern van haar programma – Vlaamse autonomie – in de koelkast. Dit in ruil voor een sociaal-economische ‘herstelregering’. Jambon is bereid om dat opnieuw te doen, al “hangt [dat] van de kiezer af” en gaat “mijn voorkeur […] uit naar een regering die het confederalisme invoert.” De oud-minister vreest echter geen onbestuurbaarheid door langgerekte onderhandelingen zoals in 2010-2011. “Onbestuurbaarheid is geen doel dat we nastreven. Maar als het de trigger is om het confederalisme erdoor te krijgen, zou ik dat een goede zaak vinden. Uit onbestuurbaarheid kunnen creatieve of gedurfde oplossingen komen.”

Het interview kon direct al rekenen op kritiek vanuit groene hoek. “Met Ecolo – Groen kiezen we voor heel andere benadering: samenwerken. Niet blokkeren, maar engageren”, zo tweette Groen-fractieleider in de Kamer Kristof Calvo deze voormiddag.