Het aantal illegale oversteken aan de Europese buitengrenzen viel in 2018 met een kwart terug ten opzichte van 2017. Dat meldt het Europees grensbewakingsagentschap Frontex. Met 150.000 illegale oversteken afgelopen jaar staat de illegale migratie naar de EU op het laagste peil sinds vijf jaar. De hoofdoorzaak van de daling? De spectaculaire val van het aantal overtochten over de Middellandse Zee naar Italië. Daarmee lijkt de harde lijn inzake illegale migratie van de Italiaanse regering zijn vruchten af te werpen.

Sinds het aantreden van de nieuwe Italiaanse regering laat het Zuid-Europese land geen schepen met illegale migranten meer aanmeren in haar havens. Daar ziet de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken en leider van het rechts-nationalistische Lega, Matteo Salvini, wel op toe. En dat lijkt hun geen windeieren te leggen. Op de centrale Middellandse Zeeroute daalde het aantal oversteken met maar liefst 80% ten opzichte van 2017, van bijna 120.000 naar zo’n 23.000. Het aantal afvaarten vanuit Libië ging met 87% naar beneden en vanuit Algerije met de helft. Daarmee schudt de Laars van Europa de twijfelachtige eer van belangrijkste aankomstland van zich af.

Andere routes

Het socialistisch bestuurde Spanje daarentegen lijkt goed op weg om die titel te veroveren. Daar is het aantal illegale oversteken voor het tweede jaar op rij verdubbeld, naar 57.000 in 2018. De westelijke Middellandse Zeeroute wordt zo het belangrijkste illegale migratiekanaal sinds Frontex gegevens begon bij te houden. Op de route naar Spanje zien we ook een verschil in demografie. Terwijl de twee grootste groepen op de centrale route afgelopen jaar Eritreeërs en Tunesiërs waren, zijn Marokkanen de grootste groep in het westen, naast een zeer groot aandeel mensen uit Zwart-Afrika op beide routes.

Ook op de oostelijke route richting Griekenland en de Griekse eilanden steeg het aantal gedetecteerde overtochten, namelijk met een derde, tot 56.000. Dit is grotendeels het gevolg van het verhoogde aantal pogingen om via land de grens tussen Turkije en Griekenland over te steken. Het aantal overtochten over de Egeïsche zee bleef min of meer gelijk. Cyprus kreeg daarentegen wel dubbel zo veel illegale migranten te verwerken. Langs deze kant van de Middellandse Zee zijn het vooral Afghanen, Syriërs en Irakezen die de overtocht maken. Belangrijk detail: uit de data van Frontex over alle routes tezamen blijkt dat slechts 18% van de illegale migranten vrouwen zijn.