De Vlaamse werkloosheidsgraad blijft verder dalen. Zo bedraagt deze nog (maar) 6,1 procent, ofwel het laagste percentage sinds 2007. Evenwel, telt men de werkloosheidsgraad op dezelfde manier als in het jaar voor de crisis, dan krijgt men een (nog) positiever resultaat. “Tien jaar geleden telden we bijvoorbeeld 1.500 zestigplussers, nu 18.000”, laat Willem Vansina (VDAB) in De Standaard optekenen. 

In december 2018 zochten er in totaal zo’n 186.807 Vlamingen naar een (nieuwe) job, zo vertellen de cijfers van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). Dit aantal resulteert in een werkloosheidsgraad van 6,1 procent oftewel het laagste percentage sinds het jaar voor de crisis. Momenteel, doordat onder meer het brugpensioen werd aangescherpt, bevinden er zich meer vijfenvijftigplussers en zestigplussers op de arbeidsmarkt. “Als we op dezelfde manier zouden tellen als vroeger, lagen de cijfers nog lager”, concludeert Vansina.

Bijna alle leeftijdsgroepen genieten van een daling van de werkloosheidsgraad. Alleen bij de 60-plussers, door een aanscherping van het brugpensioen (formeel werkloosheid met bedrijfstoeslag), valt er een stijging van het aantal werkzoekenden waar te nemen. Bij de 50- tot 55-jarigen en 55- tot 60-jarigen valt daarentegen een daling van respectievelijk 11,6 en 13,1 procent waar te nemen. Laaggeschoolden genieten eveneens van de aantrekkende arbeidsmarkt. Sterker nog, bij de laaggeschoolden loopt de werkloosheid sneller terug dan bij de midden- en hooggeschoolden.

De dalende werkloosheid is geen exclusief Vlaams fenomeen. Zo daalde in Brussel de werkloosheid van 20,6 procent in 2013 naar 16,1 procent in 2018. De jongerenwerkloosheid, die vijf jaar geleden zo’n 33,5 procent bedroeg, bedraagt nu 23,4 procent.

Krapte arbeidsmarkt

Terwijl de werkloosheidsgraad blijft dalen, neemt het aantal vacatures in ons land toe. Het gevolg? Bedrijven vinden steeds moeilijker geschikt personeel. Deze situatie zal volgens Vansina niet meteen veranderen “al heeft het Planbureau wel een stabilisering van de situatie voorspeld”.