De Vlaamse bisschoppen, die verantwoordelijk zijn voor het opvolgen en invullen van het vak (katholieke) godsdienst, zijn van plan om een ‘update’ door te voeren. De bedoeling is dat opnieuw meer aandacht wordt gespendeerd aan de religieuze basis. Men wil zo onder meer een ‘canon’ van 349 katholieke begrippen aan de man brengen nadat er veel kritiek werd geuit over religieuze ongeletterdheid. “Het kan niet zijn dat je na het middelbaar niet weet wat Pinksteren betekent”, zo luidt het in Het Laatste Nieuws.

Het dienen van God wordt opnieuw centraler in godsdienst. Tenminste als de nieuwe plannen van de Vlaamse bisschoppen uitgevoerd worden. “De les godsdienst mag geen praatuurtje zijn”, zo vertelt Antwerps bisschop Johan Bonny in Het Laatste Nieuws. Het vorige leerplan godsdienst dateerde van 1999. Een actualisatie was aan de orde, zo vond men. Centraal zal een lijst, of ‘canon’, met 349 katholieke kernconcepten worden gesteld. Het gaat over de meest rudimentaire katholieke gegevens zoals het gebruik en nut van de sacramenten, de parabel van de verloren zoon, de tien geboden, tot het boek Job.

Bisschoppen: De slinger van ‘iedereen samen’ was te ver doorgeslagen

Volgens professor Theologie Didier Pollefeyt (KU Leuven) en anderen ging het al een poos de verkeerde kant uit met het vak godsdienst. “Het kan niet zijn dat je na het middelbaar niet weet wat Pinksteren betekent”, vertelt hij. Hoogleraar Filosofie Patrick Loobuyck (UAntwerpen) stelde ook al deze ‘religieuze ongeletterdheid’ bij onze jongeren aan de kaak: “Werd het verhaal van de ongelovige Thomas afgebeeld op een schilderij, konden sommige leerlingen dat niet herkennen.”

“De slinger van ‘iedereen samen’ was te ver doorgeslagen, waardoor alles eigenlijk te vaag werd”, zo bevestigt bisschop Bonny. Men wil in de toekomst nog steeds andere religies beschouwen, maar wel vanuit de christelijke identiteit. En “daarvoor moet je dus eerst jezelf kennen”.

Het nieuwe leerplan werd uitgewerkt door theologen als Pollefeyt, leerkrachten godsdienst, pedagogen van het katholiek onderwijs (KO) en uiteraard de bisschoppen zelf. Het plan moet een antwoord bieden op de conservatieve kritiek op ‘de katholieke dialoogschool’. Het hoofd van het KO, Lieven Boeve, stelde twee jaar geleden voor om katholieke scholen open te stellen voor andere religies zoals de islam. Onder meer N-VA-voorzitter Bart De Wever stelde toen echter dat het katholiek onderwijs “zichzelf de facto op[hief]” daardoor. Boeve zelf sprak nu evenwel zijn steun uit voor het nieuwe, traditionelere plan via Radio 1 deze ochtend“Onze taal en cultuur zitten vol religieuze begrippen. Religieuze geletterdheid is daarom nodig om erover in dialoog te gaan.”